Friðhelgisstefna

1.0 Persónuverndarstefna

1.1 Gagnaverndarstjóri

1.2 Tilgangur vinnslu

1.3 Lögmæti

1.4 Útvegun eða flutningur

1.5 Réttur notenda

1.6 Öryggisráðstafanir

1.7 Málsmeðferð við kvartanir

1.1 Gagnaverndarstjóri

Delvalle Global Solutions, SLU með kennitölu B26177782 og aðalviðskiptavistfang í Paso el Prao 6 01320 · Oyón, Spáni (hér eftir Delvalle), tryggir vernd persónuupplýsinga sem notendur leggja fram af fúsum og frjálsum vilja þegar þeir eiga samskipti í tölvupósti við DelValle, að fylla út eyðublöð fyrir gagnaöflun, ganga til samningssambands eða nota hvaða þjónustu sem er á vefsíðum innan internetlénsins www.delvallebox.com og einnig með tilliti til þeirrar starfsemi eða þjónustu sem framkvæmd er án nettengingar sem felur í sér miðlun gagna eða aðgang að gögnum . Það skal vinna slík gögn í samræmi við evrópsku persónuverndarreglugerð 679/2016, frá 27. apríl, (GDPR) og einnig með lífrænu lögunum um persónuvernd og ábyrgð á stafrænum réttindum 3/2018, frá 5. desember (LOPDGDD) og gerir þessi opinbera stefna til að fara að meginreglum um ábyrgð og gagnsæi upplýsinga og til að sýna ótvírætt samþykki hefur verið tryggt frá hinum skráðu í gegnum hana.

Allar upplýsingar um þetta mál verða sendar þér frá netfanginu: rgpd@delvalle.es .

1.2 Tilgangur vinnslu

Persónuleg gögn sem Delvalle safnar og vinnur í gegnum þessar vefsíður, kaupstefnur, samninga, ráðstefnur, fréttabréf, tombólur eða á annan hátt, verða viðeigandi, viðeigandi og takmörkuð við þá nauðsynlegu í tengslum við tilganginn sem þau eru unnin fyrir, þar með talið ekki takmarkað við:

 • Fyrir gagnasöfnunareyðublöðin á vefsíðunni og fyrir aðra ótilgreinda afhendingu gagna, er tilgangurinn að verða við sérstakri beiðni, sem svar við fyrirspurnum, áskrift og sendingu fréttabréfa, viðskiptatengiliður, skráning á ráðstefnur, sending gagna og upplýsingatengd að þjónustunni og, ef til vill, viðskipta- og / eða auglýsingasamskiptum.
 • Að því er varðar verktakaþjónustu: Tilgangurinn er að koma á og viðhalda samningssambandi sem kann að verða komið á, í samræmi við eðli og einkenni hinnar ráðnu þjónustu; til viðhalds sögunnar og til að framkvæma rannsóknir og þróun á þessu sviði.

Í öllum tilvikum skal halda persónuupplýsingum á þann hátt að gera kleift að bera kennsl á skráða einstaklinga aðeins þann tíma sem þarf til vinnslu. Geymslutímabil verða aðeins framlengd þegar tilgangurinn er vísindaleg, söguleg rannsókn eða tölfræði.

1.3 Lögmæti

Lagalegur grundvöllur eða lögmæti DelValle vinnslu gagna fer eftir mismunandi vinnsluaðgerðum, tegundum handhafa persónuupplýsinganna og tilgangi þeirra. Við höfum þannig sem grundvöll fyrir lögmæti:

 • Samþykki eða samþykki: Þátttakendur sem hafa samband DelValle til að biðja um upplýsingar, gera fyrirspurnir, gerast áskrifandi að upplýsingum og fréttabréfum, þjálfun, ... og láta af hendi umbeðnar persónulegar upplýsingar.
 • Samningur: Viðskiptavinir sem fá aðgang að þjónustu DelValle veita samþykki sitt með því að gera samning.
 • Algengir lögmætir hagsmunir ábyrgðaraðila eða þriðja aðila sem gögnum er komið á framfæri. Þetta lögmæti á sér stað þegar tengiliðagögnum er safnað umfram eyðublöð sem tilgreind eru í kaflanum um tilgang vinnslunnar (dæmi: móttaka nafnspjalda, fyrirspurnir í tölvupósti) til að stunda viðskiptastarfsemi.

Skráður einstaklingur verður í öllum tilvikum ábyrgur fyrir sannleiksgildi framlagðra gagna og Delvalle áskilur sér rétt til að útiloka öll ósönn eða óleyfileg gögn, með fyrirvara um önnur skref sem lög geta kveðið á um.

DelValle ráðleggur að, að frátöldum tilvist löglegrar framsetningar, megi engir skráðir nota persónuskilríki annars manns og miðla persónulegum gögnum sínum, svo þeir ættu ávallt að taka tillit til þess að þeir geti aðeins afhent DelValle persónulegar upplýsingar um sína eigin sjálfsmynd sem er fullnægjandi, viðeigandi, uppfærð, nákvæm og sönn. Í slíkum tilgangi skal áhugasamur aðili vera ábyrgur fyrir beinum og / eða óbeinum skaða sem stafar af þriðja aðila eða DelValle sem stafar af notkun persónuupplýsinga annars manns, eða eigin persónuupplýsingum þeirra þegar þær eru rangar, rangar, ekki í samræmi við -til þessa, ófullnægjandi eða óviðkomandi. Sömuleiðis skal sá sem miðlar persónuupplýsingum þriðja aðila bera ábyrgð gagnvart þeim síðarnefnda á upplýsingaskyldu sem sett er fram í GDPR þegar persónuupplýsingum hefur ekki verið safnað frá hinum skráða og / eða afleiðingum þess að hafa ekki upplýst hinn skráða.

Þjónustan sem DelValle veitir beinist að fagfólki á lögráða aldri. Notkun þjónustunnar sem ólögráða börn bjóða upp á verður að hafa verið veitt leyfi frá foreldrum þeirra, forráðamönnum eða löglegum fulltrúum þar sem þeir eru taldir bera ábyrgð á öllum athöfnum sem börnin framkvæma í þeirra umsjá.

1.4 Útvegun eða flutningur

Ákvæði: www.atexdelvalle.com veitir aðeins persónuupplýsingar til þriðja aðila til að uppfylla samningsbundnar eða lagalegar skyldur sínar um þjónustu við birgja eða opinberar eða einkareknar stofnanir. Í slíkum tilvikum samþykkja hinir skráðu umræddu ákvæði og geta beitt réttindum sínum fyrirspurn um þau.

Alþjóðleg tilfærsla: DelValle tilkynnir þér hér með að við framkvæmd starfsemi sinnar notar hún þjónustu birgja (svo sem gagnavinnsluaðila) utan Evrópska efnahagssvæðisins, sem hún veitir gögnum til, og framkvæmir þar með alþjóðlegan flutning í þeim tilvikum sem tilgreind eru í Cookie hlutinn https: // www.atexdelvalle.com / en / cookies-polic y með nauðsynlegum ábyrgðum varðandi persónuverndina, þú getur leitað í leiðarvísirinn um persónuvernd ESB og Bandaríkjanna á vefsíðu AEPD.

1.5 Réttindi notenda

Notendur geta ávallt nýtt sér viðurkennd réttindi sín vegna persónuupplýsinga sinna, svo og afturkallað samþykki fyrir fyrrgreindum notum, með skriflegri tilkynningu með beiðninni eða réttinum sem beitt er á heimilisfang heimilisins Delvalle eða rafrænt með tölvupósti til gpd @ delvalle.es þar með talið í báðum tilvikum ljósrit af persónuskilríki þeirra eða svipuð sönnun á persónuskilríki, til að nýta viðurkennd réttindi sín, sem eru eftirfarandi:

 • Aðgangur. Beðið um ef þessi stofnun er að vinna úr gögnum sínum.
 • Leiðrétting. Óska eftir breytingum á gögnum ef þau eru röng.
 • Þurrkun. Óska eftir því að gögnum verði eytt í málum sem lög setja.
 • Hlutur. Að hætta vinnslu gagna nema af réttmætum ástæðum.
 • Takmörkun á vinnslu, þau verða aðeins geymd af DelValle til að æfa sig eða verja sig fyrir kvartunum.
 • Réttur til flutnings á gögnum: óski notendur eftir því að fá upplýsingar um annað hjá LEVERANDA, skal DelValle auðvelda gagnaflutninginn til nýja stjórnandans.

Nánari upplýsingar um nýtingu þessara réttinda er að finna í Borgaraleiðbeiningunni sem gefin var út af spænsku persónuverndarstofnuninni.

1.6 Öryggisráðstafanir

Persónulegar upplýsingar sem veittar eru eða safnað frá notendum sem hafa stjórnanda DelValle eru byggðar upp í skjölum, sjálfvirkum eða á annan hátt, og gerð skrá yfir vinnslustarfsemi í samræmi við gildandi reglur. Einnig, í hverri gagnavinnslu, stofnar DelValle viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir til að tryggja trúnað, heiðarleika, framboð og seiglu þeirra gagna sem eru með í vinnslu, sem eru nauðsynlegar til að tryggja fullnægjandi öryggi þess, þar með talið vernd gegn óviðkomandi eða ólöglegri vinnslu og gegn tapi, eyðileggingu eða slysatjóni, og það hefur tilhneigingu til að:

I. Dulnefni og dulkóðun persónuupplýsinga;

II. Hæfni til að tryggja áframhaldandi trúnað, heiðarleika, framboð og seiglu vinnslukerfa og þjónustu;

III. Hæfileikinn til að endurheimta aðgengi og aðgang að persónulegum gögnum tímanlega ef um líkamlegt eða tæknilegt atvik er að ræða;

IV. Ferlið til að prófa reglulega, meta og meta árangur tæknilegra og skipulagsráðstafana til að tryggja öryggi vinnslunnar.

1.7 Málsmeðferð við kvartanir

Ef þú telur að vinnsla persónuupplýsinga þinna brjóti í bága við reglur geturðu lagt fram kvörtun:

Gasgreiningartæki fyrir BP hreinsunarstöð · Atex Delvalle
Spain
BP Castellón hreinsistöðin er staðsett á Miðjarðarhafsströnd Valencia. Þessi...
Ketill fyrir ArcelorMittal · Atex Delvalle
Spain
ArcelorMittal er leiðandi stál- og námuvinnslufyrirtæki heims , þessi stálframleiðandi er...
ILBOC smurefni framleiðslustöð · Atex Delvalle
Spain
Framleiðsluverksmiðja The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) er fyrirtæki stofnað árið...
Duqm hreinsunarstöð · Atex Delvalle
Oman
Duqm hreinsunarstöð með 9 km2 svæði , er staðsett við strönd Arabíuhafsins , 600 km suður...
Höfn Zeebrugge - LNG · Atex Delvalle
Belgium
Höfnin í Zeebrugge er önnur stærsta höfn í Belgíu og hún hefur haft innviði fyrir geymslu...
IcelorMittal iðnaðarverksmiðjan · Atex Delvalle
Spain
ArcelorMittal er leiðandi framleiðandi í stáli og námuvinnslu í heiminum og starfar í 60...
Iðnaðarsamstæða Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle
Spain
Iðnaðarsamstæða Repsol er staðsett í Cartagena , staðsett við strönd Miðjarðarhafs á...
Gaviota neðanjarðar jarðgasgeymsla (Biscay) · Atex Delvalle
Spain
Gaviota geymslustöðin er staðsett í Biscayaflóa, 8 km frá Matxitxako Cape, norðaustur af...
Marun jarðefnafræði · Atex Delvalle
Iran
National Petrochemical Company (NPC) er dótturfyrirtæki íranska olíumálaráðuneytisins, sem...
Heydar Aliyev olíuhreinsistöðin í Bakú · Atex Delvalle
Azerbaijan
Heydar Aliyev olíuhreinsistöðin, sem staðsett er í Bakú í lýðveldinu Aserbaídsjan, vinnur...
La Pampilla hreinsistöð · Atex Delvalle
Peru
La Pampilla hreinsistöðin hóf framleiðslu á lágum brennisteinsdísil árið 2016, í samræmi...
Kraftvinnsluverksmiðjan Altamira · Atex Delvalle
Mexico
Virkjunarkerfi Altamira (í Tamaulipas fylki) mun stuðla að því að draga úr orkukostnaði...
Samtals E&P gasvinnslustöð · Atex Delvalle
France
Innbyggða eftirlitsöryggiskerfið (ICSS) í gasvinnsluverksmiðjunni Total E&P krafðist mikillar...
Mers el-Kébir „Höfnin mikla“ · Atex Delvalle
Algeria
Mers el Kebir er höfn við Miðjarðarhafið nálægt Oran, norðvestur af Alsír. Nafn borgarinnar...
FPSO fyrir Carioca eftir Petrobras · Atex Delvalle
Brazil
Reiturinn er 100% rekinn af Petrobras og er staðsettur í Campos-vatnasvæðinu á norðursvæði...
Endurhæfing Ariño kolanámu · Atex Delvalle
Spain
Þessi opna náma er staðsett innan Santa María sérleyfisins mjög nálægt Ariño í Val de...
Höfnin í Jorf Lasfar · Atex Delvalle
Morocco
Verkefnið felst í því að útvega Ex stjórnstöðvar sem verða felldar inn í...
BP hreinsunarstöð í Castellón · Atex Delvalle
Spain
BP, eitt mikilvægasta olíu- og gasfyrirtæki í heimi, hefur haft hreinsistöð í Castellón...
Iðnaður 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Spain
Iðnaðar 4.0 hugtakið samsvarar nýjum hætti til að skipuleggja framleiðsluaðferðirnar....
Kraftmáttarstöðvar · Atex Delvalle
Spain
Affall er mjög meðvitaður um hugsanlega áhættu sem kann að hafa kjarnorku.
Singapore FPSO’S · Atex Delvalle
Singapore
Við fengum beiðni frá viðskiptavini sem er sérfræðingur í að afhenda bestu olíu- og...
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Norway
Nokkrir borunarplöntur Olía og gas Offshore
MILITARY PORT · Atex Delvalle
Spain
Atex Delvalle er mjög viðkvæm fyrir hugsanlegum áhættu sem kann að hafa aðstöðu ...
PORT OF DUNKERQUE · Atex Delvalle
France
Dunkerque er bær sem hefur verið lögun í nokkrum sögulegum þáttum....
Petrokemya · Atex Delvalle
Saudi Arabia
Sabic Corporation er leiðandi í jarðolíuiðnaði. Til að fá alþjóðlega lausn Atex þar sem...
NORÐURSJÓR · Atex Delvalle
Norway
Olíubúnaður Norðursjór.
PEMEX · Atex Delvalle
Mexico
Petróleos Mexicanos er stærsta fyrirtæki í Mexíkó og Suður-Ameríku.