Zásady ochrany osobních údajů

1.0 Zásady ochrany osobních údajů

1.1 Řadič ochrany dat

1.2 Účel zpracování

1.3 Legitimita

1.4 Poskytnutí nebo převod

1.5 Právo uživatelů

1.6 Bezpečnostní opatření

1.7 Postup reklamace

 

1.1 Řadič ochrany dat

Delvalle Global Solutions, SLU s identifikačním číslem B26177782 a hlavní obchodní adresou v Paseo del Prao 6 01320 · Oyón, Španělsko (dále jen "DelValle"), zajišťuje ochranu osobních údajů, které uživatelé dobrovolně poskytují při komunikaci prostřednictvím e-mailu s DelVallem, formuláře sběru, uzavírání smluvních vztahů nebo využívání jakékoliv služby obsažené na webových stránkách v rámci internetové domény www.atexdelvalle.com a také s ohledem na činnosti nebo služby prováděné v režimu offline, které zahrnují komunikaci dat nebo přístup k datům. Zpracovává tato data v souladu s evropským nařízením o ochraně údajů 679/2016 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zveřejňuje tuto politiku, aby dodržovala zásady odpovědnosti a transparentnosti informací a aby projevila jednoznačný souhlas byly zajištěny prostřednictvím údajů subjektů údajů.

Veškeré informace o této záležitosti vám budou zaslány z e-mailové adresy: rgpd@delvalle.es .

 

1.2 Účel zpracování

Osobní údaje shromážděné a zpracované společností Delvalle prostřednictvím těchto webových stránek, veletrhů, kontraktů, konferencí, zpravodajů, tombů nebo jiných prostředků budou vhodné, relevantní a omezené na ty, které jsou nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, včetně neomezeno na:

 • Pro formuláře sběru dat na webových stránkách a pro jiné neurčené dobrovolné doručování dat je cílem splnit konkrétní požadavek jako odpověď na dotazy, předplatné a zasílání informačních bulletinů, obchodní kontakt, registrace na konferencích, zaslání dokumentace a informace na služby a možná i na komerční a / nebo reklamní komunikaci.
 • Pro smluvní služby: Účelem je vytvořit a udržovat smluvní vztah, který může být stanoven v souladu s povahou a charakteristikami pronajaté služby; pro udržování historie a pro provádění výzkumu a vývoje v této oblasti.

Ve všech případech musí být osobní údaje uchovány způsobem, který umožňuje identifikaci subjektů údajů pouze po dobu potřebnou pro účely zpracování. Doba skladování bude prodloužena pouze tehdy, pokud se jedná o vědecký, historický výzkum nebo statistiku.

 

1.3 Legitimita

Právní základ nebo legitimace zpracování údajů společností DelValle závisí na různých zpracovatelských činnostech, typech držitelů osobních údajů a jejich účelu. Máme tedy základ pro legitimitu:

 • Přijetí nebo souhlas: Subjekty, které se dotýkají DelValle požádat o informace, o dotazy, předplatné na informace a informační bulletiny, školení ... a dobrovolně poskytnout požadované osobní údaje.
 • Smlouva: Klienti, kteří mají přístup k službám společnosti DelValle, dávají svůj souhlas uzavřením smlouvy.
 • Převažující oprávněné zájmy správce nebo třetích stran, kterým jsou údaje sděleny. Tato legitimita nastává, když jsou kontaktní údaje shromažďovány mimo formuláře uvedené v části o účelu zpracování (příklad: přijímání vizitek, dotazů prostřednictvím e-mailu) za účelem provádění obchodních činností.

Osoby údajů budou v každém případě zodpovědné za pravdivost poskytnutých údajů a společnost Delvalle si vyhrazuje právo vyloučit veškerá nepravdivá nebo neoprávněná data, aniž by byly dotčeny jakékoli další kroky, které mohou být poskytnuty zákonem.

Společnost DelValle doporučuje, aby kromě údajů o právním zastoupení žádné subjekty údajů nemohly používat totožnost jiné osoby a sdělily své osobní údaje, a proto by měly vždy vzít v úvahu, že mohou společnosti DelValle poskytovat pouze osobní údaje o svých vlastní identitu, která je přiměřená, relevantní, aktuální, přesná a pravdivá. Za tímto účelem je zainteresovaná strana výlučně odpovědná za případné přímé a / nebo nepřímé škody způsobené třetím stranám nebo DelVallem vyplývající z použití osobních údajů jiné osoby nebo jejich vlastní osobní údaje, pokud jsou nepravdivé, chybné - aktuální, nedostatečné nebo irelevantní. Stejně tak osobě, která sděluje osobní údaje třetí osoby, odpovídá před osobou, která je povinna poskytnout informace stanovené v GDPR, pokud osobní údaje nebyly shromážděny od subjektu údajů a / nebo důsledky informoval subjekt údajů.

Služby poskytované společností DelValle se zaměřují na profesionály ve věku zákonné. Používání služeb nabízených nezletilými musí být povoleno svými rodiči, opatrovníky nebo zákonnými zástupci, jelikož jsou považováni za zodpovědné za všechny činy vykonávané dětem v jejich péči.

 

1.4 Poskytnutí nebo převod

Zajištění: www.atexdelvalle.com poskytuje pouze osobní údaje třetím stranám, aby splnily své smluvní nebo právní povinnosti poskytování služeb s dodavateli nebo veřejnými nebo soukromými organizacemi. V takových případech dotyčné subjekty souhlasí s uvedeným ustanovením a mohou se o ně dovědět, při uplatňování svých práv.

Mezinárodní převody: společnost DelValle vás tímto upozorňuje, že při výkonu své činnosti využívá služeb dodavatelů (např. Zpracovatelů dat) mimo Evropský hospodářský prostor, kterým poskytuje údaje, a tím provádí mezinárodní převod v případech uvedených v sekce Cookies https: // www.atexdelvalle.com / cs / sušenky-Polic y nezbytné záruky týkající se ochrany osobních údajů štít, můžete nahlédnout do Průvodce na EU a USA soukromí Shield na stránkách AEPD.

 

1.5 Práva uživatelů

Uživatelé mohou kdykoli uplatnit své uznané nároky na své osobní údaje, stejně jako odvolat souhlas k výše uvedeným způsobům použití prostřednictvím písemného oznámení s žádostí nebo práva vykonávaného na adresu společnosti Delvalle nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu gpd @ delvalle.es, v obou případech včetně fotokopie svého dokladu totožnosti nebo podobného dokladu o totožnosti, k výkonu svých uznaných práv, které jsou následující:

 • Přístup. Požádejte, pokud tato organizace zpracovává své údaje.
 • Oprava. Požádat o modifikaci dat, pokud jsou nesprávná.
 • Vymazání. Požádejte o odstranění údajů v případech stanovených zákonem.
 • Objekt. Ukončení zpracování dat, s výjimkou oprávněných důvodů.
 • Omezení zpracování bude DelValle uchovávat pouze k výkonu nebo obraně proti stížnostem.
 • Právo na přenositelnost dat: uživatelé by si přáli, aby se jejich podrobnosti zabývaly jiným DODAVATELEM, společnost DelValle usnadní novou přenositelnost dat.

Další informace o uplatňování těchto práv naleznete v Příručce občanů, kterou zveřejnila španělská agentura pro ochranu údajů.

 

1.6 Bezpečnostní opatření

Osobní informace poskytované nebo shromážděné od uživatelů, jejichž správce je DelValle, jsou strukturovány v automatizovaných nebo jiných souborech a jsou zpracovávány záznamy o zpracovatelských činnostech podle platných předpisů. Také při každém zpracování dat společnost DelValle stanoví příslušná technická a organizační opatření k zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti údajů obsažených v procesu zpracování, která jsou nezbytná k zajištění její adekvátní bezpečnosti, včetně ochrany proti neoprávněnému nebo nelegálnímu zpracování a proti ztrátě, zničení nebo nehodě, které mají tendenci:

I. Pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

II. Schopnost zajistit trvalou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

III. Schopnost obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům včas v případě fyzické nebo technické události;

IV. Proces pravidelného testování, vyhodnocování a vyhodnocování účinnosti technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

 

1.7 Postup reklamace

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s předpisy, můžete podat stížnost:

PRŮMYSL 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Koncept Industry 4.0 odpovídá novému způsobu organizace výrobních prostředků. Cílem,...
JADERNÁ ENERGETICKÁ STANICE · Atex Delvalle
Delvalle si je velmi vědom možných rizik, která mohou mít jadernou energii.
Singapur FPSO'S · Atex Delvalle
Plovoucí výrobní, skladovací a vykládací rafinerie
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Několik vrtných plošin na ropě a plynu na moři
VOJENSKÉ PŘÍSTAVY · Atex Delvalle
Atex Delvalle je velmi citlivý na možná rizika, která mohou mít zařízení ...
PORT DUNKERQUE · Atex Delvalle
Dunkerque je město, které se objevilo v několika historických epizodách....
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Společnost Sabic Corporation je lídrem v petrochemickém průmyslu.
SEVERNÍ MOŘE · Atex Delvalle
Ropné plošiny Severní moře.
PEMEX · Atex Delvalle
Petróleos Mexicanos je největším podnikem v Mexiku a Jižní Americe.