Zásady ochrany osobních údajů

1.0 Zásady ochrany osobních údajů

1.1 Správce ochrany údajů

1.2 Účel zpracování

1.3 Legitimita

1.4 Poskytnutí nebo převod

1.5 Práva uživatelů

1.6 Bezpečnostní opatření

1.7 Reklamační řád

1.1 Správce ochrany údajů

Delvalle Global Solutions, SLU s daňovým identifikačním číslem B26177782 a hlavní obchodní adresou na adrese Paso el Prao 6 01320 · Oyón, Španělsko (zde dále za Delvalle), zajišťuje ochranu osobních údajů, které uživatelé dobrovolně poskytují při komunikaci prostřednictvím e-mailu s DelValle, vyplňování formulářů pro shromažďování údajů, uzavírání smluvních vztahů nebo používání jakékoli služby obsažené na webových stránkách v rámci internetové domény www.delvallebox.com a také s ohledem na činnosti nebo služby prováděné offline, které zahrnují komunikaci dat nebo přístup k datům . Tyto údaje bude zpracovávat v souladu s evropským nařízením o ochraně údajů 679/2016 ze dne 27. dubna (GDPR) a také s organickým zákonem o ochraně údajů a záruce digitálních práv 3/2018 ze dne 5. prosince (LOPDGDD) a tato politika veřejnosti byla za účelem dodržení zásad odpovědnosti a transparentnosti informací a k prokázání jednoznačného souhlasu zajištěna prostřednictvím subjektů údajů.

Veškeré informace o této záležitosti vám budou zaslány z e-mailové adresy: [email protected] .

1.2 Účel zpracování

Osobní údaje shromážděné a zpracované společností Delvalle prostřednictvím těchto webových stránek, veletrhů, smluv, konferencí, zpravodajů, tombolek nebo jiných prostředků budou vhodné, relevantní a omezené na ty, které jsou nezbytné ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány, mimo jiné není omezeno na:

 • U formulářů pro shromažďování údajů na webových stránkách a pro další nespecifikované dobrovolné dodávky údajů je účelem splnit konkrétní požadavek, jako je odpověď na dotazy, předplatné a zasílání zpravodajů, obchodní kontakt, registrace na konferencích, zasílání dokumentace a souvisejících informací na služby a možná i na komerční a / nebo reklamní sdělení.
 • Pro smluvní služby: Účelem je navázat a udržovat smluvní vztah, který lze navázat, v souladu s povahou a charakteristikami najaté služby; pro udržování historie a provádění výzkumu a vývoje v této oblasti.

Ve všech případech musí být osobní údaje uchovávány způsobem, který umožňuje identifikaci subjektů údajů pouze po dobu nezbytnou pro účely zpracování. Skladovací období se prodlouží, pouze pokud jde o vědecký, historický výzkum nebo statistiku.

1.3 Legitimita

Právní základ nebo legitimace zpracování údajů společností DelValle závisí na různých činnostech zpracování, typech držitelů osobních údajů a jejich účelech. Jako základ pro legitimaci tedy máme:

 • Přijetí nebo souhlas: Subjekty údajů, které kontaktují DelValle požadovat informace, poptávat, přihlašovat k odběru informací a zpravodajů, školení, ... a dobrovolně poskytovat požadované osobní údaje.
 • Smlouva: Klienti, kteří přistupují ke službám DelValle, dávají souhlas uzavřením smlouvy.
 • Převládající oprávněné zájmy správce nebo třetích stran, kterým jsou údaje sděleny. K této legitimitě dochází, když jsou kontaktní údaje shromažďovány nad rámec formulářů uvedených v části o účelu zpracování (například: příjem vizitek, dotazy prostřednictvím e-mailu) za účelem provádění obchodních činností.

Subjekty údajů budou v každém případě odpovědné za pravdivost poskytnutých údajů a společnost Delvalle si vyhrazuje právo vyloučit všechna falešná nebo nezákonná data, aniž jsou dotčeny jakékoli další kroky, které mohou být stanoveny zákonem.

DelValle doporučuje, že s výjimkou existence právně zřízeného zastoupení nesmí žádné subjekty údajů používat totožnost jiné osoby a sdělovat své osobní údaje, takže by měly vždy vzít v úvahu, že mohou společnosti DelValle poskytnout pouze osobní údaje na svých vlastní identita, která je adekvátní, relevantní, aktuální, přesná a pravdivá. Za tímto účelem nese zúčastněná strana výhradní odpovědnost za jakékoli přímé a / nebo nepřímé škody způsobené třetím stranám nebo společnosti DelValle v důsledku použití osobních údajů jiné osoby nebo jejích vlastních osobních údajů, pokud jsou nepravdivé, chybné nebo nepřesné - aktuální, neadekvátní nebo irelevantní. Stejně tak osoba, která sděluje osobní údaje třetí strany, odpovídá před třetí osobou za povinnost poskytnout informace stanovené v GDPR, pokud osobní údaje nebyly shromážděny od subjektu údajů, a / nebo za důsledky toho, že informoval subjekt údajů.

Služby poskytované společností DelValle se zaměřují na profesionály zákonného věku. Využívání služeb nabízených nezletilými musí být povoleno jejich rodiči, zákonnými zástupci nebo zákonnými zástupci, protože jsou považováni za odpovědné za všechny činy, které děti v jejich péči vykonají.

1.4 Poskytnutí nebo převod

Poskytování: www.atexdelvalle.com poskytuje osobní údaje pouze třetím stranám za účelem splnění svých smluvních nebo zákonných závazků ohledně služeb s dodavateli nebo veřejnými nebo soukromými organizacemi. V takových případech subjekty údajů souhlasí s uvedeným ustanovením a při výkonu svých práv se o ně mohou informovat.

Mezinárodní převody: DelValle vás tímto upozorňuje, že při výkonu své činnosti využívá služeb dodavatelů (jako jsou zpracovatelé údajů) mimo Evropský hospodářský prostor, kterým poskytuje údaje, čímž provádí mezinárodní převod v případech uvedených v v části Cookies https: // www.atexdelvalle.com / cs / cookies-polic y s nezbytnými zárukami týkajícími se ochrany soukromí, můžete nahlédnout do Průvodce štítem ochrany soukromí mezi EU a USA na webu AEPD.

1.5 Práva uživatelů

Uživatelé mohou kdykoli uplatnit svá uznaná práva na své osobní údaje a odvolat souhlas s výše uvedenými způsoby použití, a to písemným oznámením s uplatněným požadavkem nebo právem zaslaným na obchodní adresu společnosti Delvalle nebo elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresu gpd @ delvalle.es včetně v obou případech fotokopie jejich dokladu totožnosti nebo obdobného dokladu totožnosti, k výkonu svých uznaných práv, která jsou následující:

 • Přístup. Požádejte, zda tato organizace zpracovává jejich údaje.
 • Oprava. Pokud jsou nesprávné, požádejte o úpravu údajů.
 • Vymazání. Požádejte o odstranění údajů v případech stanovených zákonem.
 • Objekt. Ukončit zpracování údajů, s výjimkou oprávněných důvodů.
 • Omezení zpracování, budou uloženy pouze společností DelValle za účelem výkonu nebo obrany proti stížnostem.
 • Právo na přenositelnost údajů: pokud si uživatelé přejí, aby jejich podrobnosti byly zpracovány jiným DODAVATELEM, společnost DelValle usnadní přenositelnost údajů novému správci.

Další informace o výkonu těchto práv naleznete v Občanské příručce vydané Španělskou agenturou pro ochranu údajů.

1.6 Bezpečnostní opatření

Osobní údaje poskytované nebo shromažďované od uživatelů, jejichž správcem je DelValle, jsou strukturovány do souborů, automatizovaných nebo jinak, a provádí se záznam o činnostech zpracování v souladu s platnými předpisy. Při každém zpracování údajů zavádí společnost DelValle příslušná technická a organizační opatření k zajištění důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti údajů zahrnutých do zpracování, která jsou nezbytná k zajištění jejich přiměřené bezpečnosti, včetně ochrany před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a proti ztrátě, zničení nebo poškození nehodou a které mají tendenci:

I. Pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

II. Schopnost zajistit trvalou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování;

III. Schopnost včas obnovit dostupnost a přístup k osobním údajům v případě fyzického nebo technického incidentu;

IV. Proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování.

1.7 Reklamační řád

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů porušuje předpisy, můžete podat stížnost:

Analyzátor plynu pro rafinerie BP · Atex Delvalle
Spain
Rafinerie BP Castellón se nachází na středomořském pobřeží Valencie. Tato rafinerie...
Kotel pro ArcelorMittal · Atex Delvalle
Spain
ArcelorMittal je přední světová ocelářská a těžební společnost , tento výrobce oceli je...
Závod na výrobu maziv ILBOC · Atex Delvalle
Spain
Výrobní závod The Iberian Lube Base Oils Company (ILBOC) je společnost založená v roce 2012...
Rafinerie Duqm · Atex Delvalle
Oman
Rafinérie Duqm o rozloze 9 km2 se nachází na pobřeží Arabského moře , 600 km jižně od...
Přístav Zeebrugge - LNG · Atex Delvalle
Belgium
Přístav Zeebrugge je druhým největším přístavem v Belgii a od roku 1987 má infrastrukturu...
Průmyslový závod ArcelorMittal · Atex Delvalle
Spain
ArcelorMittal je předním světovým výrobcem oceli a těžby, který působí v 60 zemích a má...
Průmyslový komplex Repsol (Cartagena) · Atex Delvalle
Spain
Průmyslový komplex společnosti Repsol se nachází v Cartageně , na pobřeží Středozemního...
Podzemní úložiště zemního plynu Gaviota (Biskajsko) · Atex Delvalle
Spain
Úložiště Gaviota se nachází v Biskajském zálivu, 8 km od mysu Matxitxako, severovýchodně...
Marun Petrochemical · Atex Delvalle
Iran
National Petrochemical Company (NPC) je dceřinou společností íránského ministerstva pro ropu,...
Ropná rafinerie Heydar Aliyev Baku · Atex Delvalle
Azerbaijan
Rafinérie Heydar Aliyev, která se nachází v Baku v Ázerbájdžánské republice, zpracovává...
Rafinerie La Pampilla · Atex Delvalle
Peru
Rafinerie La Pampilla začala vyrábět naftu s nízkým obsahem síry v roce 2016, v souladu se...
Kogenerační závod Altamira · Atex Delvalle
Mexico
Kogenerační závod Altamira (ve státě Tamaulipas) přispěje ke snížení energetických...
Celkový závod na zpracování plynu E&P · Atex Delvalle
France
Integrovaný řídicí bezpečnostní systém (ICSS) v závodě na zpracování plynu Total E&P...
Mers el-Kébir „Velký přístav“ · Atex Delvalle
Algeria
Mers el Kebir je přístav ve Středozemním moři poblíž Oranu na severozápadě Alžírska....
FPSO pro Carioca od Petrobras · Atex Delvalle
Brazil
Toto pole 100% provozuje společnost Petrobras a nachází se v povodí Campos v severní oblasti...
Sanace uhelného dolu Ariño · Atex Delvalle
Spain
Tento povrchový důl se nachází v koncesi Santa María velmi blízko Ariño ve Val de Ariño v...
Přístav Jorf Lasfar · Atex Delvalle
Morocco
Projekt spočívá v dodávce regulačních stanic Ex, které mají být začleněny do systému...
Rafinerie BP v Castellónu · Atex Delvalle
Spain
Společnost BP, jedna z nejvýznamnějších ropných a plynárenských společností na světě,...
PRŮMYSL 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Spain
Koncept Industry 4.0 odpovídá novému způsobu organizace výrobních prostředků. Cílem,...
JADERNÁ ENERGETICKÁ STANICE · Atex Delvalle
Spain
Delvalle si je velmi vědom možných rizik, která mohou mít jadernou energii.
Singapurské FPSO’S · Atex Delvalle
Singapore
Obdrželi jsme žádost od klienta, který je specialistou na poskytování nejlepších řešení...
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Norway
Několik vrtných plošin na ropě a plynu na moři
VOJENSKÉ PŘÍSTAVY · Atex Delvalle
Spain
Atex Delvalle je velmi citlivý na možná rizika, která mohou mít zařízení ...
PORT DUNKERQUE · Atex Delvalle
France
Dunkerque je město, které se objevilo v několika historických epizodách....
Petrokemya · Atex Delvalle
Saudi Arabia
Sabic Corporation je lídrem v petrochemickém průmyslu. Získat globální řešení Atex, ve...
SEVERNÍ MOŘE · Atex Delvalle
Norway
Ropné plošiny Severní moře.
PEMEX · Atex Delvalle
Mexico
Petróleos Mexicanos je největším podnikem v Mexiku a Jižní Americe.