Sjálfbærni umhverfisins

Að skapa framtíðina

Sjálfbærni stefnu

Atexdelvalle virðir líkamlegt og félagslegt umhverfi og miðar með því að stuðla að sjálfbærri þróun með starfsemi okkar. Við munum stuðla að þróun sjálfbærrar framtíðar með eftirfarandi átaksverkefnum:

 1. Vörur og lausnir
  Við erum að vinna með viðskiptavinum okkar og viðskiptafélögum í því skyni að stefna að sjálfbærri umhverfisvernd og félagslegri þróun.
 2. Sjálfbær framleiðsla
  Við erum að vinna í því að viðhalda náttúruauðlindum til næstu kynslóða.
 3. Umhverfi
  Með það að markmiði að átta sig á sjálfbæru samfélagi og reyna að leysa hnattræn vandamál (loftslagsbreytingar, hlýnun jarðar, ...) uppfyllum við umhverfistengd lög og reglugerðir sem gilda í öllum löndum og svæðum þar sem við störfum. Við vinnum að því að framleiða iðnaðarklefa okkar sem sjá um umhverfið, til dæmis lýsum við umhverfisyfirvöldum yfir öllum umbúðum sem eru seldar og hverri losun umhverfisins í verksmiðjum okkar. Við endurvinnum allan úrgang frá forstöðumanni okkar.
 4. Birgðakeðja
  Okkur er annt um áhrif atvinnustarfsemi okkar og einnig birgja okkar á umhverfið og samfélagið og við munum hvetja til ábyrgrar efnis í samvinnu við birgja okkar.
 5. Virðing fyrir mannréttindum
  Við styðjum alþjóðlega staðla eins og Mannréttindayfirlýsinguna. Við virðum einnig mannréttindi hagsmunaaðila okkar, þar með talið birgja og byggðarlög, og leggjum af mörkum til að draga úr áhættu þeirra vegna mannréttinda í viðskiptum okkar.
 6. Mannauður, öryggi og heilsa
  Við hvetjum til fyrirtækjamenningar sem ætlað er að hámarka þekkingu og getu allra starfsmanna og bera virðingu fyrir hvort öðru. Við erum að vinna að því að tryggja heilsu og öryggi svo að hver starfsmaður geti nýtt sér hæfileika sína að fullu.

Þátttaka í frumkvöðlum

Sjálfbærni fyrirtækja byrjar með gildi kerfis fyrirtækisins og meginreglur byggja á nálgun við viðskipti. Þetta þýðir að starfa á þann hátt sem að minnsta kosti uppfylla grundvallar skyldur á sviði mannréttinda, vinnuafls, umhverfis og spillingar gegn spillingu.

Atexdelvalle leggur áherslu á tíu meginreglur sem tengjast „mannréttindavernd“, „útrýming ósanngjarna vinnuafls“, „umhverfisvernd“ og „gegn spillingu“.

Tíu meginreglur Sameinuðu þjóðanna Global Compact:

- Mannréttindi:

 • Meginregla 1: Fyrirtæki ættu að styðja og virða vernd alþjóðlegra mannréttinda.
 • Meginregla 2: Gakktu úr skugga um að þau séu ekki samsekur mannréttindabrotum.

- Vinnumálastofnun:

 • Meginregla 3: Fyrirtæki ættu að halda uppi félagafrelsi og virkri viðurkenningu á rétti til kjarasamninga.
 • Meginregla 4: Brotthvarf alls konar nauðungar og nauðungarvinnu.
 • Meginregla 5: Skilvirkt afnám barnavinnu.
 • Meginregla 6: Afnám mismununar vegna atvinnu og starfa.

- Umhverfi:

 • Meginregla 7: Fyrirtæki ættu að styðja varúðaraðferðir við umhverfislegar áskoranir.
 • Meginregla 8: Taka fram frumkvæði til að stuðla að meiri umhverfisábyrgð.
 • Meginregla 9: Hvetja til þróunar og dreifingar umhverfisvænnar tækni.

- Spilling gegn spillingu:

 • Meginregla 10: Fyrirtæki ættu að vinna gegn spillingu í öllum gerðum, þar á meðal fjárkúgun og mútum.

GRUNNLEGT UMHVERFISMÁL

Umhverfisheimspeki


Atexdelvalle viðurkennir mikilvægi sáttarinnar við umhverfi heimsins og mannkynið, sem og sjálfbæra þróun.

Leiðbeiningar um aðgerðir:

 1. Í samræmi við umhverfisreglur og reglur
  Við kynningu á atvinnustarfsemi fylgjumst við og fylgjum umhverfistengdum lögum, reglugerðum, samningum o.s.frv.
 2. Úrræðaleit, orkusparnaður og endurvinnsla.
  Við leitum að því að stuðla að varðveislu auðlinda, orkusparnaðar og endurvinnslu á öllum sviðum starfseminnar.
 3. Stuðlar að umhverfisvernd með þróun nýrra vara og tækni.
  Við leggjum okkar af mörkum til samfélagsins með þróun tækni og vara sem stuðla að því að draga úr umhverfisáhrifum og gera greiningu á hringrás lífsins í hverju ári og leggjum til leiðir til að ná markmiðum okkar í umhverfismálum.
 4. Umhverfisstjórnun og bygging umhverfisstjórnunarkerfis
  Við stuðlum að umhverfisverndarátaki með því að stofna umhverfisstjórnunarsamtök og með því að byggja og viðhalda umhverfisstjórnunarkerfi, hanna með því að taka í sundur og með einefnum, draga úr umbúðum okkar og leita að birgi með vottorð í kolefnisspori til að draga úr CO2 losun .

Stjórnskipulag


Undir eftirliti forstjóra Atexdelvalle hittast starfsfólk okkar reglulega til að ræða, skipuleggja og staðfesta niðurstöðu, svo sem samræmi, loftslagsbreytingar, félagslegt framlag og fjölbreytni, til dæmis leggjum við af mörkum með nokkrum fjárframlögum í íþróttastarfi, kostun og samningum við háskóla og stofnanir vegna námsmenntun.

Líffræðilegur fjölbreytileiki


Í Atexdelvalle viðurkennir hið gagnrýna mikilvægi þess að „varðveita náttúru- og sjávarumhverfi“ og „Reka verkefnin á öruggan hátt í þeim löndum og stöðum þar sem við vinnum“.

Við stuðlum að starfsemi til að draga úr áhrifum á líffræðilegan fjölbreytileika innan fyrirtækisins og „Varðveislu líffræðilegrar fjölbreytni“ með samvinnu við hagsmunaaðila eins og stjórnvöld, önnur fyrirtæki og undirverktaka.

Loftslagsbreytingar


Atexdelvalle viðurkennir umdeildar aðgerðir með áherslu á loftslagsbreytingar eru nauðsynlegar fyrir sjálfbæra þróun.

Með því að uppfylla verkefni okkar til að tryggja stöðugt orkuframboð leggjum við af mörkum til að ná alþjóðlegum markmiðum eins og mati og mælingu á losun andrúmsloftsins og einnig reglulega umhverfismati, reyndar framleiðir Atexdelvalle næga orku til að mæta öllum orkuþörf verksmiðjunnar með sólarplötum og núorðið við erum að minnka á 102 tonn á ári losun okkar á CO2 í andrúmsloftinu sem jafngildir 237 jarðolíu tunnum.

Mengun og auðlind


Að auki leitumst við við að lágmarka umhverfisáhrif með stjórnunarkerfi sem greina og meta umhverfisáhættu í hverju verkefni.

Vatnamál


Með því að endurspegla vaxandi áhyggjur af alþjóðlegu sjónarhorni á málefnum sem tengjast vatni, er Atexdelvalle í samræmi við umhverfislög og reglugerðir í þeim löndum og svæðum þar sem við störfum.

Við skuldbindum okkur til að taka þátt í að draga úr áhrifum á vatnsauðlindir og minnka vatnsnotkun með viðurkenningu á því að varðveisla og sjálfbær nýting vatnsauðlinda séu meginatriði fyrir okkur. Að auki stuðlum við að fyrirtæki sem tengist sjálfbærri nýtingu og varðveislu vatnsauðlindanna.

Sæktu skjal um sjálfbærni