Delvalle Global Solutions SLU en in haar naam de Direction, gaat uit van en zet zich in voor voortdurende verbetering van haar processen, niet alleen om de veiligheid en de gezondheid van haar werknemers te bevorderen, met respect voor het milieu, op zoek naar klanttevredenheid en ook tot oprichting van een ethisch gedragscode waarmee we via vijf pijlers een benchmarkbedrijf op ons gebied kunnen bereiken.

Dit doel is gebaseerd op de volgende algemene principes en toezeggingen die hieronder worden beschreven:

 • Stel jaarlijkse doelstellingen vast op basis van deze algemene principes.
 • Voldoe aan de wettelijke vereisten voor toepassing in milieuaangelegenheden, risico- en productenpreventiewetgeving en vrijwillige vereisten die de organisatie onderschrijft, inclusief de richtlijnen die zijn vastgelegd in Richtlijn 2014/34 / UE
 • Om onze klanten volledig tevreden te stellen, door aan de vereisten van hun producten te voldoen, moet aan de organisatie worden gemeld hoe belangrijk het is om aan deze vereisten te voldoen.
 • Breng communicatiekanalen en -informatie tot stand met onze klanten, leveranciers, openbare administratie en het hele publiek in het algemeen met betrekking tot onze activiteiten en hun potentiële impact.
 • Onze milieupraktijken verbeteren, vervuiling voorkomen en de milieueffecten verminderen die worden gegenereerd door het gebruik en de behandeling van chemicaliën en gevaarlijke stoffen, en door de consumptie van water en energie, waardoor de afvalminimalisatie verbetert.
 • Voorkom en vermijd persoonlijk letsel, ongevallen en incidenten en vergemakkelijk de industriële hygiëne. Bevorderen van de gezondheid op het werk van werknemers en beschermen onze eigendommen en faciliteiten tegen schade, alle gericht op het uiteindelijke doel: "Ongeval - Incident 0".
 • Onze medewerkers opleiden en goed informeren over de aspecten van preventie van beroepsrisico's, milieu- en kwaliteitsaspecten
 • Wijs de nodige middelen, menselijk en materieel, toe voor een goede implementatie en ontwikkeling van het gedefinieerde systeem
 • Controleer jaarlijks het gedefinieerde systeem voor het bereiken van deze doelen en waarden.
 • Neem getrouw onze gedragscode in acht, die als een fundamenteel onderdeel van het bedrijf zal worden beschouwd.

  Dit beleid is openbaar en het is beschikbaar voor iedereen die erom vraagt.

  De regisseur

  Oyón, 11 december 2017

Iso 9001 DelvalleISO 14001ISO 18001

Certificaten downloaden:

INDUSTRIE 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Het Industry 4.0-concept komt overeen met een nieuwe manier om de productiemiddelen te organiseren....
KERNCENTRALES · Atex Delvalle
Veiligheidsmaatregelen en oplossingen voor aardbevingsbestendige kasten voor installatie in...
FPSO’S SINGAPORE · Atex Delvalle
Productie, opslag en lozing Oil & Gas Offshore Petroleumraffinaderij.
JOHAN SVERDRUP-VELD · Atex Delvalle
Offshore Oil & Gas Offshore boorplatformen in de Noordzee.
MILITAIRE HAVENS · Atex Delvalle
Oplossing voor nucleaire instrumentatie en Track & Trace voor militaire havens. Detectie en meting...
HAVEN VAN DUINKERKE · Atex Delvalle
Spitstechnologie voor verankerings- en signaleringssystemen voor schepen. Agressieve omgeving waarin...
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Sabic Corporation is een referentie in de petrochemische industrie. Oplossing voor de behoeften van...
NOORDZEE · Atex Delvalle
Boorplatform in de Noordzee 69 gecertificeerde kasten met specifieke afmetingen op verzoek van de...
PEMEX · Atex Delvalle
Petróleos Mexicanos (PEMEX) is een van de voornaamste leveranciers van ruwe olie ter wereld. Het...