Delvalle Global Solutions SLU en namens haar de Directie gaat ervan uit en zet zich in voor continue verbetering van haar processen, niet alleen om de veiligheid en gezondheid van haar medewerkers te bevorderen, het milieu te respecteren, op zoek te gaan naar klanttevredenheid en ook om een ethische gedragscode waarmee we via vijf pijlers een benchmarkbedrijf in ons vakgebied zullen bereiken.

Dit doel is gebaseerd op de volgende algemene principes en verplichtingen die hieronder worden beschreven:

 • Stel jaarlijkse doelstellingen vast op basis van deze algemene principes.
 • Voldoen aan de wettelijke vereisten die van toepassing zijn op het gebied van milieukwesties, risico- en productpreventiewetten en vrijwillige vereisten die de organisatie onderschrijft, inclusief de richtlijnen die zijn vastgesteld door de richtlijn 2014/34 / EU
 • Om onze klanten volledige tevredenheid te geven, door te voldoen aan de vereisten die aan hun producten zijn gekoppeld, de organisatie te rapporteren hoe belangrijk het is om aan die vereisten te voldoen.
 • Breng communicatiekanalen en informatie tot stand met onze klanten, leveranciers, het openbaar bestuur en het hele publiek in het algemeen met betrekking tot onze activiteiten en hun mogelijke impact.
 • Om onze milieupraktijken te verbeteren, vervuiling te voorkomen en de milieueffecten te verminderen die worden gegenereerd door het gebruik en de omgang met chemicaliën en gevaarlijke stoffen, en door het verbruik van water en energie, waardoor afval wordt geminimaliseerd.
 • Voorkom en vermijd persoonlijk letsel, ongevallen en incidenten, en faciliteer de industriële hygiëne. Bevorder de gezondheid van werknemers op het werk en bescherm onze eigendommen en faciliteiten tegen schade, allemaal gericht op het uiteindelijke doel: "Ongeval - Incident 0".
 • Onze medewerkers opleiden en naar behoren informeren over de aspecten van preventie van beroepsrisico's, milieu- en kwaliteitsaspecten
 • Wijs de nodige middelen toe, mensen en materiaal, om een correcte implementatie en ontwikkeling van het gedefinieerde systeem te verzekeren
 • Controleer jaarlijks het gedefinieerde systeem om deze doelen en waarden te bereiken.
 • Leef getrouw onze gedragscode na, die als een fundamenteel onderdeel van het bedrijf zal worden beschouwd.

  Dit beleid is openbaar en beschikbaar voor iedereen die daarom verzoekt.

  De regisseur

  Oyón, 11 december 2017

Iso 9001 DelvalleISO 14001ISO 18001

Download certificaten:

Mers el-Kébir
Algeria
Mers el Kebir is een haven aan de Middellandse Zee, nabij Oran, noordwest Algerije . De naam van de...
FPSO voor Carioca door Petrobras · Atex Delvalle
Brazil
Het veld wordt voor 100% geëxploiteerd door Petrobras en bevindt zich in het Campos Basin in de...
INDUSTRIE 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Spain
Het Industry 4.0-concept komt overeen met een nieuwe manier om de productiemiddelen te organiseren....
KERNCENTRALES · Atex Delvalle
Spain
Veiligheidsmaatregelen en oplossingen voor aardbevingsbestendige kasten voor installatie in...
FPSO’S SINGAPORE · Atex Delvalle
Singapore
Productie, opslag en lozing Oil & Gas Offshore Petroleumraffinaderij.
JOHAN SVERDRUP-VELD · Atex Delvalle
Norway
Offshore Oil & Gas Offshore boorplatformen in de Noordzee.
MILITAIRE HAVENS · Atex Delvalle
Spain
Oplossing voor nucleaire instrumentatie en Track & Trace voor militaire havens. Detectie en meting...
HAVEN VAN DUINKERKE · Atex Delvalle
France
Spitstechnologie voor verankerings- en signaleringssystemen voor schepen. Agressieve omgeving waarin...
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Saudi Arabia
Sabic Corporation is een referentie in de petrochemische industrie. Oplossing voor de behoeften van...
NOORDZEE · Atex Delvalle
Norway
Boorplatform in de Noordzee 69 gecertificeerde kasten met specifieke afmetingen op verzoek van de...
PEMEX · Atex Delvalle
Mexico
Petróleos Mexicanos (PEMEX) is een van de voornaamste leveranciers van ruwe olie ter wereld. Het...