Η Delvalle Global Solutions SLU και για λογαριασμό της η Διεύθυνση αναλαμβάνει και δεσμεύεται για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών της, όχι μόνο για να προάγει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων της, σεβόμενη το περιβάλλον, αναζητώντας την ικανοποίηση του πελάτη, κώδικα ηθικής συμπεριφοράς με τον οποίο μέσω πέντε πυλώνων θα επιτύχουμε μια εταιρεία αναφοράς στον τομέα μας.

Ο στόχος αυτός βασίζεται στις ακόλουθες γενικές αρχές και δεσμεύσεις που περιγράφονται παρακάτω:

 • Καθιέρωση ετήσιων στόχων βάσει αυτών των γενικών αρχών.
 • Να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις για την εφαρμογή σε περιβαλλοντικά ζητήματα, τους νόμους περί κινδύνου και πρόληψης προϊόντων και τις προαιρετικές απαιτήσεις που προσυπογράφει ο οργανισμός, συμπεριλαμβανομένων των κατευθυντήριων γραμμών που καθορίζονται στην οδηγία 2014/34 / ΕΕ
 • Για να ικανοποιήσουμε πλήρως τους πελάτες μας, καλύπτοντας τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα τους, αναφέροντας στον οργανισμό τη σημασία της τήρησης αυτών των απαιτήσεων.
 • Δημιουργήστε κανάλια επικοινωνίας και πληροφορίες με τους πελάτες, τους προμηθευτές, τη δημόσια διοίκηση και το σύνολο του κοινού εν γένει σε σχέση με τις δραστηριότητές μας και τον πιθανό αντίκτυπό τους.
 • Να βελτιώσουμε τις περιβαλλοντικές μας πρακτικές, να αποτρέψουμε τη ρύπανση και να μειώσουμε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται από τη χρήση και το χειρισμό χημικών ουσιών και επικίνδυνων ουσιών και από την κατανάλωση νερού και ενέργειας, ενισχύοντας την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων.
 • Αποτροπή και αποφυγή τραυματισμών, ατυχημάτων και συμβάντων και διευκόλυνση της βιομηχανικής υγιεινής. Προωθήστε την επαγγελματική υγεία των εργαζομένων και προστατέψτε την ιδιοκτησία και τις εγκαταστάσεις μας από τις ζημίες, οι οποίες στοχεύουν στον τελικό στόχο: "Ατύχημα - Περιστατικό 0".
 • Εκπαιδεύστε και ενημερώστε σωστά το προσωπικό μας σχετικά με τις πτυχές της πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, των περιβαλλοντικών και ποιοτικών πτυχών
 • Κατανομή των απαραίτητων πόρων, ανθρώπινων και υλικών, για την εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής και ανάπτυξης του καθορισμένου συστήματος
 • Ελέγξτε το καθορισμένο σύστημα για την επίτευξη αυτών των σκοπών και αξιών κάθε χρόνο.
 • Πιστοποιήστε πιστά τον κώδικα δεοντολογίας που θα ληφθεί ως θεμελιώδες στοιχείο της εταιρείας.

  Αυτή η πολιτική είναι δημόσια και είναι διαθέσιμη σε όλους όσους το ζητούν.

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  Oyón, 11 Δεκεμβρίου 2017

Iso 9001 DelvalleISO 14001ISO 18001

Λήψη πιστοποιητικών:

FPSO για Carioca από την Petrobras · Atex Delvalle
Brazil
Το γήπεδο λειτουργεί 100% από την Petrobras και βρίσκεται στη...
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Spain
Η έννοια του Industry 4.0 αντιστοιχεί σε ένα νέο τρόπο...
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ · Atex Delvalle
Spain
Ο Delvalle είναι πολύ συνειδητός σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
Σιγκαπούρη FPSO'S · Atex Delvalle
Singapore
Πλωτή Παραγωγή, Αποθήκευση και Εκφόρτωση-Διυλιστήριο...
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Norway
Διάφορες πλατφόρμες γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού...
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ · Atex Delvalle
Spain
Η Atex Delvalle είναι πολύ ευαίσθητη σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΟΥΚΕΡΚΟΥ · Atex Delvalle
France
Η Dunkerque είναι μια πόλη που παρουσιάστηκε σε πολλά...
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Saudi Arabia
Η Sabic Corporation κατέχει ηγετική θέση στη βιομηχανία...
ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ · Atex Delvalle
Norway
Πετρελαιοφόρα Βόρεια Θάλασσα.
PEMEX · Atex Delvalle
Mexico
Ο Petróleos Mexicanos είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στο Μεξικό...