Νομική ειδοποίηση

Αντικείμενο

Ο πάροχος που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο, ο οποίος είναι διαθέσιμος στους χρήστες αυτού του εγγράφου και ο οποίος προορίζεται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Νόμος 34/2002 των Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ηλεκτρονικού Εμπορίου (LSSI-CE) και να ενημερώσει όλους τους χρήστες του ιστότοπου για ποιες είναι οι συνθήκες χρήσης του ιστότοπου.

Κάθε άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο αναλαμβάνει το ρόλο της δέσμευσης του χρήστη για την τήρηση και επιβολή των διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλου νόμου που ενδέχεται να ισχύει.

Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τυχόν πληροφορίες που ενδέχεται να εμφανιστούν στον ιστότοπο χωρίς προειδοποίηση ή να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με αυτές τις υποχρεώσεις, δηλαδή αρκετά με τη δημοσίευση στον ιστότοπο του παρόχου.

Ευθύνη

Ο πάροχος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπό του, καθώς αυτές οι πληροφορίες έχουν τροποποιηθεί ή εισαχθεί από ένα μέρος εκτός του.

Ο πάροχος του ιστότοπου (μικρά κομμάτια πληροφοριών που στέλνει ο διακομιστής στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται τη σελίδα) μπορεί να χρησιμοποιήσει τα cookies για να εκτελέσει ορισμένες λειτουργίες που θεωρούνται απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία και αναπαράσταση του ιστότοπου. Τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο είναι, εν πάση περιπτώσει, προσωρινά με μοναδικό σκοπό την αποτελεσματικότερη μετάδοση και εξαφανίζονται κατά τη συνεδρία χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιείτε cookies για τη συλλογή προσωπικών πληροφοριών.

Από τον ιστότοπο του πελάτη μπορεί να γίνει ανακατεύθυνση σε ιστότοπους περιεχομένου τρίτου μέρους. Δεδομένου ότι ο δανειστής δεν μπορεί πάντα να ελέγχει το περιεχόμενο που δημοσιεύεται από τρίτους στους ιστοτόπους τους, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, ο δανειστής είπε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην κατάργηση κάθε περιεχομένου που θα μπορούσε να παραβιάσει το εθνικό ή διεθνές δίκαιο, την ηθική ή τη δημόσια τάξη, να προχωρήσει στην άμεση απόσυρση της ανακατεύθυνσης στον ιστότοπο, να επιστήσει την προσοχή των αρμόδιων αρχών στο περιεχόμενο ερώτηση.

Ο πάροχος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που αποθηκεύονται, όπως για παράδειγμα, φόρουμ, συζητήσεις, γεννήτριες, blogs, σχόλια, κοινωνικά μέσα ή άλλα μέσα που τρίτα μέρη δημοσιεύουν ανεξάρτητα περιεχόμενο στον παροχέα ιστότοπου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 11 και 16 του LSSI-CE, ο πάροχος θέτει στη διάθεση όλων των χρηστών, των αρχών και των δυνάμεων ασφαλείας και εργάζεται ενεργά για την απομάκρυνση ή τον αποκλεισμό εάν όλο το περιεχόμενο που μπορεί να επηρεάσει ή να παραβιάσει το εθνικό δίκαιο ή τα διεθνή δικαιώματα ή τα ηθικά και δημόσια Σειρά. Εάν ο χρήστης θεωρεί ότι υπάρχει στον ιστότοπο οποιοδήποτε περιεχόμενο που θα μπορούσε να είναι επιρρεπές σε αυτήν την ταξινόμηση, ενημερώστε αμέσως τον διαχειριστή του ιστότοπου.

Αυτός ο ιστότοπος έχει ελεγχθεί και δοκιμαστεί για να λειτουργήσει σωστά. Κατ 'αρχήν, μπορείτε να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία 365 ημέρες το χρόνο, 24 ώρες την ημέρα. Ωστόσο, ο δανειστής δεν αποκλείει τη δυνατότητα προγραμματισμού σφαλμάτων, ή που προκύπτει λόγω ανωτέρας βίας, φυσικών καταστροφών, απεργιών ή παρόμοιων περιστάσεων, καθιστούν αδύνατη την πρόσβαση στον ιστότοπο.


Πολιτική Απορρήτου

Ο πάροχος έχει βαθιά δέσμευση να συμμορφώνεται με την ισπανική νομοθεσία που προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και διασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας που προβλέπονται στο άρθρο 4, 9 του Νόμου 15/1999 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (LOPD) και του Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων Αναπτύξεως Δεδομένων.

Ο πάροχος θέτει στη διάθεση των χρηστών την Πολιτική απορρήτου για να ενημερώσει τους χρήστες σχετικά με τα ακόλουθα:

Δεδομένα από τον ελεγκτή.
Επεξεργασμένα δεδομένα.
Αρχείο προς αποθήκευση.
Σκοπός της θεραπείας.
Υποχρεωτική ή μη, καθώς και τις συνέπειες της μη παροχής.
Σχετικά με τα δικαιώματα που χορηγούνται σε όλους τους χρήστες και τη διαδικασία άσκησης.


Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία

Ο ιστότοπος, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του προγραμματισμού, της επεξεργασίας, της σύνταξης και άλλων στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του, τα σχέδια, τα λογότυπα, το κείμενο ή / και τα γραφικά αποτελούν ιδιοκτησία του παρόχου ή αν έχετε άδεια ή εξουσιοδότηση από τους δημιουργούς. Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου προστατεύεται δεόντως από τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας και καταχωρείται στα δημόσια αρχεία.

Ανεξάρτητα από το σκοπό για τον οποίο προορίζονταν, η πλήρης ή μερική αναπαραγωγή, χρήση, εκμετάλλευση, διανομή και εμπορία απαιτεί, εν πάση περιπτώσει, την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του παρόχου. Οποιαδήποτε προηγούμενη εξουσιοδότηση από την εφαρμογή παροχής θα θεωρείται σοβαρή παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του δημιουργού.

Τα σχέδια, τα λογότυπα, το κείμενο ή / και τα γραφικά εκτός του παρόχου, τα οποία ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπο, ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους και είναι υπεύθυνοι για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει σχετικά με αυτά. Σε κάθε περίπτωση, ο δανειστής έχει την ρητή προηγούμενη εξουσιοδότηση από αυτούς.

Ο πάροχος αναγνωρίζει τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και όχι την απλή μνεία ή εμφάνιση τους στον ιστότοπο οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή ευθυνών του παρόχου σχετικά με την ίδια, οποιαδήποτε επικύρωση, χορηγία ή σύσταση από αυτά.

Για να υποβάλετε τυχόν παρατηρήσεις σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του παρακάτω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Κυβερνητικός Νόμος και Δικαιοδοσία

Για την επίλυση όλων των διαφορών ή ζητημάτων που σχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο ή τις δραστηριότητες που έχει αναπτύξει, θα εφαρμόσει το ισπανικό δίκαιο, το οποίο ρητώς υποβάλλει στα μέρη, είναι αρμόδιο για την επίλυση όλων των διαφορών που προκύπτουν από τη χρήση σας από τα Δικαστήρια Vitoria.

FPSO για Carioca από την Petrobras · Atex Delvalle
Brazil
Το γήπεδο λειτουργεί 100% από την Petrobras και βρίσκεται στη...
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Spain
Η έννοια του Industry 4.0 αντιστοιχεί σε ένα νέο τρόπο...
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ · Atex Delvalle
Spain
Ο Delvalle είναι πολύ συνειδητός σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
Σιγκαπούρη FPSO'S · Atex Delvalle
Singapore
Πλωτή Παραγωγή, Αποθήκευση και Εκφόρτωση-Διυλιστήριο...
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Norway
Διάφορες πλατφόρμες γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού...
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ · Atex Delvalle
Spain
Η Atex Delvalle είναι πολύ ευαίσθητη σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΟΥΚΕΡΚΟΥ · Atex Delvalle
France
Η Dunkerque είναι μια πόλη που παρουσιάστηκε σε πολλά...
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Saudi Arabia
Η Sabic Corporation κατέχει ηγετική θέση στη βιομηχανία...
ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ · Atex Delvalle
Norway
Πετρελαιοφόρα Βόρεια Θάλασσα.
PEMEX · Atex Delvalle
Mexico
Ο Petróleos Mexicanos είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στο Μεξικό...