Πρόβλημα:
Για νέες μονάδες εξόρυξης πετρελαίου χρειάζονταν όλα τα περιβλήματα, τα στοιχεία και τα εξαρτήματα που έπρεπε να καλύπτονται από τον κανονιστικό κανονισμό ATEX.
Ζήτησαν ειδικές εξωτερικές περιφράξεις για περιοχές με υψηλό επίπεδο διάβρωσης που προορίζονται για θαλάσσια περιβάλλοντα, σύμφωνα με τα αμερικανικά πρότυπα UL Nema 4x & NFPA496 και Atex υπό πίεση. Ένας ασυνήθιστος συνδυασμός πιστοποιήσεων.


Κύριες προκλήσεις της εγκατάστασης:
-Ενα θαλάσσιο όχημα με περιορισμένη πρόσβαση.
-Ασφάλεια ότι τόσο τα περιβλήματα όσο και τα εξαρτήματα καλύπτονται από τους κανόνες της ATEX.
-Συμπλήρωση έργου με υπάρχοντα συστήματα.

Atex Delvalle "λύση:
Η λύση ήταν να φέρει τη γραμμή περίπτωσής μας Peppex, κατασκευασμένη υπό πίεση με μετρήσεις 2000x1600x500mm.
Είμαστε ο μόνος κατασκευαστής για να εκτελέσουμε αυτές τις διαστάσεις προσαρμοσμένες στα πρότυπα UL Nema 4x, INOX 316L υπό πίεση

Χαρακτηριστικά που σημάδεψαν την απόφασή του για το Atex Delvalle :
-Μερικός χρόνος υλοποίησης.
-Συμφωνία πιστοποιητικών ανάλογα με τις ανάγκες τους.
-Μικρή και εύκολη συντήρηση.
-Προσπαθή απόδοση της επένδυσης.
-Στήριξη σε όλη τη διαδικασία.

Mers el-Kébir
Algeria
Το Mers el Kebir είναι ένα λιμάνι στη Μεσόγειο Θάλασσα, κοντά...
FPSO για Carioca από την Petrobras · Atex Delvalle
Brazil
Το γήπεδο λειτουργεί 100% από την Petrobras και βρίσκεται στη...
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Spain
Η έννοια του Industry 4.0 αντιστοιχεί σε ένα νέο τρόπο...
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ · Atex Delvalle
Spain
Ο Delvalle είναι πολύ συνειδητός σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
Σιγκαπούρη FPSO'S · Atex Delvalle
Singapore
Πλωτή Παραγωγή, Αποθήκευση και Εκφόρτωση-Διυλιστήριο...
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Norway
Διάφορες πλατφόρμες γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού...
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ · Atex Delvalle
Spain
Η Atex Delvalle είναι πολύ ευαίσθητη σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΟΥΚΕΡΚΟΥ · Atex Delvalle
France
Η Dunkerque είναι μια πόλη που παρουσιάστηκε σε πολλά...
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Saudi Arabia
Η Sabic Corporation κατέχει ηγετική θέση στη βιομηχανία...
ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ · Atex Delvalle
Norway
Πετρελαιοφόρα Βόρεια Θάλασσα.
PEMEX · Atex Delvalle
Mexico
Ο Petróleos Mexicanos είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στο Μεξικό...