Miljömässig hållbarhet

Skapa framtiden

HÅLLBARHETSPOLITIK

Atexdelvalle respekterar den fysiska och sociala miljön och syftar till att bidra till en hållbar utveckling genom våra aktiviteter. Vi kommer att bidra till utvecklingen av en hållbar framtid genom följande initiativ:

 1. Produkter och lösningar
  Vi arbetar med våra kunder och affärspartners för att sträva efter hållbart miljöskydd och social utveckling.
 2. Hållbar produktion
  Vi arbetar för att behålla naturresurserna till nästa generationer.
 3. Miljö
  För att förverkliga ett hållbart samhälle och försöka lösa globala problem (klimatförändringar, global uppvärmning, ...) uppfyller vi miljörelaterade lagar och förordningar som gäller i alla länder och regioner där vi bedriver verksamhet. Vi arbetar för att producera våra industrikapslar som tar hand om miljön, till exempel förklarar vi till miljömyndigheterna alla förpackningar som säljs och alla miljöfaror som produceras i våra fabriker. Vi återvinner allt avfall av vår avfallshanterare.
 4. Försörjningskedjan
  Vi bryr oss om effekterna av vår affärsverksamhet och även våra leverantörer på miljön och samhället, och vi kommer att uppmuntra ansvarsfullt material att arbeta tillsammans med våra leverantörer.
 5. Respekt för mänskliga rättigheter
  Vi stöder globala standarder som Universal Declaration of Human Rights Vi respekterar också våra intressenters mänskliga rättigheter, inklusive leverantörer och lokala samhällen, och bidrar till att minska deras mänskliga rättigheter i vår affärsverksamhet.
 6. Mänskliga resurser, säkerhet och hälsa
  Vi uppmuntrar en företagskultur utformad för att maximera kompetens och förmågor hos varje anställd och respektera varandra. Vi arbetar för att säkerställa hälsa och säkerhet så att varje anställd kan dra full nytta av sina förmågor.

DELTAGANDE I INITIATIV

Företags hållbarhet startar med ett företags värdesystem och en principbas baseras på att göra affärer. Detta innebär att arbeta på sätt som minst uppfyller det grundläggande ansvaret inom områdena mänskliga rättigheter, arbetskraft, miljö och antikorruption.

Atexdelvalle är engagerad i de tio principerna som är relaterade till "skydd av de mänskliga rättigheterna", "eliminering av orättvist arbete", "miljöskydd" och "antikorruption".

De tio principerna för FN: s Global Compact:

- Mänskliga rättigheter:

 • Princip 1: Företag bör stödja och respektera skyddet av internationellt utropade mänskliga rättigheter.
 • Princip 2: Se till att de inte medverkar till kränkningar av mänskliga rättigheter.

- Arbetskraft:

 • Princip 3: Företag bör upprätthålla föreningsfriheten och ett effektivt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar.
 • Princip 4: Avskaffande av alla former av tvångsarbete.
 • Princip 5: Effektivt avskaffande av barnarbete.
 • Princip 6: Avskaffande av diskriminering avseende anställning och yrke.

- Miljö:

 • Princip 7: Företag bör stödja en försiktighetsinriktning mot miljöutmaningar.
 • Princip 8: Genomföra initiativ för att främja ett större miljöansvar.
 • Princip 9: Uppmuntra utveckling och spridning av miljövänliga tekniker.

- Anti-korruption:

 • Princip 10: Företag bör arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och mutor.

GRUNDLÄGGANDE MILJÖPOLICY

Miljöfilosofi


Atexdelvalle inser vikten av harmoni med global miljö och mänsklighet samt hållbar utveckling.

Handlingsriktlinje:

 1. I enlighet med miljöregler och regler
  När vi främjar affärsverksamhet följer och följer vi miljörelaterade lagar, förordningar, avtal etc.
 2. Resursbesparing, energibesparing och återvinning.
  Vi söker främja bevarande av resurser, energibesparing och återvinning inom alla områden av vår verksamhet.
 3. Bidra till miljöskydd genom utveckling av nya produkter och teknologier.
  Vi bidrar till samhället genom utveckling av teknologier och produkter som bidrar till att minska miljöpåverkan och gör analys av livets höljescykel varje år och föreslår sätt att uppnå våra miljömål.
 4. Miljöadministrativ organisation och bygga ett miljöledningssystem
  Vi främjar miljövårdsinsatser genom att etablera en miljöadministrativ organisation, och genom att bygga och underhålla ett miljöledningssystem, designa genom demontering och med mono-material, minska våra förpackningar och leta efter leverantör med certifikat i koldioxidavtryck för att minska koldioxidutsläppen .

Ledningsstruktur


Under övervakning av VD för Atexdelvalle träffas våra medarbetare regelbundet för att diskutera, planera och bekräfta resultat, såsom efterlevnad, klimatförändringar, sociala bidrag och mångfald, till exempel bidrar vi med flera ekonomiska bidrag i sportaktiviteter, sponsring och kontrakt med universitet och institut för studentutbildning.

Biologisk mångfald


I Atexdelvalle erkänner den kritiska vikten av att "bevara den naturliga och marina miljön" och "säkert driva projekten i de länder och platser där vi arbetar för".

Vi främjar aktiviteter för ”Minskning av påverkan på biologisk mångfald” i vårt företag och ”Bevarande av biologisk mångfald” genom samarbete med intressenter som regeringar, andra företag och underleverantörer.

Klimatförändring


Atexdelvalle känner igen kontroversiella åtgärder med fokus på klimatförändringar är avgörande för en hållbar utveckling.

Genom att uppfylla vårt uppdrag att säkerställa en stabil energiförsörjning bidrar vi till att uppnå globala mål som utvärdering och mätning av atmosfäriska utsläpp och också periodiska miljöbedömningar. Atexdelvalle producerar faktiskt tillräckligt med energi för att täcka alla energibehov i vår fabrik av solpaneler och nuförtiden vi minskar med 102 ton per år vårt utsläpp av koldioxid i atmosfären motsvarande 237 petroleumfat.

Föroreningar och resurs


Dessutom försöker vi aktivt minimera miljöpåverkan genom hanteringssystem som identifierar och utvärderar miljöriskerna i varje projekt.

Vattenfrågor


Med tanke på den växande oro i det globala perspektivet på vattenrelaterade frågor följer Atexdelvalle miljölagar och förordningar i de länder och regioner där vi bedriver vår verksamhet.

Vi förbinder oss att engagera oss i att minska effekterna på vattenresurserna och den minskade vattenförbrukningen med erkännande av att bevarande och hållbar användning av vattenresurser är en viktig väsentlighet för oss. Dessutom främjar vi ett företag som har att göra med hållbar användning och bevarande av vattenresurser.

Ladda ner hållbarhetsdokumentet