I Atex Delvalle takket være vår lange bane, kan vi bygge og tilby et bredt utvalg av tilpassede skap for kunder som jobber i en komplisert sektor: Offshore

Vi er oppmerksomme på korrosjonsproblemer og om ulike klimaforhold som disse anleggene er utsatt for. Derfor tilbyr vi våre kunder råd om de mest egnede materialene som skal brukes i plattformer og lignende. Vi tilbyr de mest pålitelige resultatene med vårt utvalg av ATEX skap og tilbehør.

Her er problemene den lange eksponeringen av materialer og installasjoner til saltvann. Problemer som overflatekorrosjon og riper eller sprekker er utfordringer som Atex Delvalle har overvinnet.

FPSO for Carioca av Petrobras · Atex Delvalle
Brazil
Feltet drives 100% av Petrobras og ligger i Campos-bassenget i den nordlige regionen av Rio de...
SINGAPORE FPSO’S · Atex Delvalle
Singapore
Produksjon, lagring og lossing. Raffinering av olje og gass offshore.
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Norway
Oljeboringsplattformer offshore. Olje og gass i Nordsjøen.
Proyect Johan Sverdrup · Atex Delvalle
Norway
Oljeplattform i Nordsjøen. 69 sertifiserte skap med spesifikke dimensjoner ble levert etter ønske...
PEMEX · Atex Delvalle
Mexico
Petróleos Mexicanos (PEMEX) er det største oljeselskapet i Mexico og i Latin-Amerika. Det er også...