INDUSTRI 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Industri 4.0-konseptet tilsvarer en ny måte å organisere produksjonsmidlene på. Målet som skal...
KJERNEFYSISKE ANLEGG · Atex Delvalle
Sikkerhetstiltak og seismiske skap for installasjon i kjernefysiske anlegg. Etter den nylige...
SINGAPORE FPSO’S · Atex Delvalle
Produksjon, lagring og lossing. Raffinering av olje og gass offshore.
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Oljeboringsplattformer offshore. Olje og gass i Nordsjøen.
MILITÆRE HAVNEANLEGG · Atex Delvalle
Løsninger for kjernefysisk instrumentering og Track & Trace for militære havner. Påvisning og...
DUNKERQUE HAVN · Atex Delvalle
En teknologisk høyborg innen ankrings- og signaliseringssystemer for båter. Et hardt miljø hvor...
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Sabic Corporation er et ledende selskap innen petrokjemisk industri. Vi fant en løsning for...
NORDSJØEN · Atex Delvalle
Oljeplattform i Nordsjøen. 69 sertifiserte skap med spesifikke dimensjoner ble levert etter ønske...
PEMEX · Atex Delvalle
Petróleos Mexicanos (PEMEX) er det største oljeselskapet i Mexico og i Latin-Amerika. Det er også...
Olje & Gass · Atex Delvalle
Olje- og Gassindustrien er påkrevd å utfylle ATEX kravene
Offshore & Åpent hav · Atex Delvalle
Vi tilbyr løsninger for å unngå rust og varierende klimaforhold.
Kjemisk og Raffinering · Atex Delvalle
ATEX løsninger for selskaper innen kjemisk industri og raffinering. Løsninger med høy sikkerhet.
Industri og Maskineri · Atex Delvalle
Skap og komponenter med Ex ATEX standard brukes i kombinasjon med ny teknologi.
Maritim og Maritime installasjoner · Atex Delvalle
Saltets påvirkning på en maritim installasjon må være under full kontroll.
FLNG Installasjoner · Atex Delvalle
Flytende installasjoner for produksjon, lagring og lossing av flytende naturgass.
Farmasi · Atex Delvalle
Vi har spesifikke løsninger for aktive faste stoffer og initierende stoffer som utgjør eksplosjonsfare.
Mat og drikke · Atex Delvalle
Støvbeskyttelse er av ytterste viktighet i områder med eksplosjonsfare.
Lufttransport · Atex Delvalle
De utvendige installasjonene må være beskyttet og helt trygge.
Kjerne- og varmekraftverk · Atex Delvalle
Våre Atex-skap for kjernekraftsektoren består de hardeste testene.
FPSO flytende produksjon · Atex Delvalle
Det er flytende produksjon, lagring og åpen sjøoverføring av olje bygget fra et skip som er på det høye hav som er i stand...
Olje borring · Atex Delvalle
For å trekke ut fra en underjordisk reservoarolje bores et hull som sikrer at væsken kommer til overflaten. I denne prosessen...
Naturgassvæske · Atex Delvalle
Flytende naturgass (LNG) har en rekke fordeler som driver rask vekst. Det kombinerer fleksibiliteten til å transportere flytende...