Polygrafický priemysel vyžaduje tento typ krytov Atex , sú tu časté malé incidenty, ktoré môžu paralyzovať celú tlačovú linku, pretože môžu mať vplyv na elektrický systém; tu môže byť kryt Atex rozhodujúci pre neovplyvnenie výroby a oneskorenie dodávok.

Dodávame kryty do zásuviek, kde sú otočené smerom k verejnosti (napríklad do obchodných centier), takže dbáme na to, aby bolo všetko postavené esteticky.