Våra skåp kan integreras i en mängd olika ställen, statiska och rörliga. Till exempel: kontrollpaneler för lastning och lossning, signalering och åtkomstkontroll, telekommunikation, beacons och sonder ... mycket nödvändiga för att styra flygplan med start och landning.

Vanligtvis måste dessa utomhusinstallationer skyddas och vara helt säkra för att övervinna explosionsrisker, eftersom de placeras i speciell känslig miljö. I Atex Delvalle är vi specialister på att producera lösningar som är fullt anpassade till denna sektor. Vår erfarenhet gör att vi kan förutse kundernas önskemål.