Skvapalnený zemný plyn (LNG) má niekoľko výhod, ktoré vedú k rýchlemu rastu. Kombinuje flexibilitu prepravy kvapalných uhľovodíkov s vysokou účinnosťou a čistotou zariadenia. Potrebná infraštruktúra na spracovanie LNG na mori vyžaduje splnenie najnáročnejších požiadaviek v extrémnych drsných podmienkach, v ktorých sa (nebezpečenstvo výbuchu, ktoré infraštruktúra musí prekonať inštalácia (ATEX) vyvíja (fyziologické prostredie, vysoká korozívnosť, vlhkosť ...). V tomto prostredí, ohňovzdorné kryty, rozvodné skrine, svorkovnice Delvalle ATEX poskytujú dostatočnú bezpečnosť pre to, aby bola inštalácia plne pokrytá a robustná z hľadiska účinnosti a účinnosti.

PETROKEMYA · Atex Delvalle
Saudi Arabia
Sabic Corporation je lídrom v petrochemickom priemysle.