Aby sme zabezpečili, že ťažba ropy je prioritou našich produktov ATEX. Komplexná povaha samotného systému vedie k dopytu rovnako ako k inštalovanému zariadeniu, pretože musí byť neustále monitorovaný tak, aby jeho maximálna sila.