Nedávne projekty, v ktorých sa zúčastňujeme s našimi skriňami ATEX a IECEx, sú inštalované na lodiach využívajúcich ako zariadenia na skvapalnený zemný plyn (offshore platforms) pracujúce ako zariadenia na skvapalnený zemný plyn (LNG), ktoré sú všestranné ako plávajúce nad vreckom zemného plynu na mori alebo na ropnom poli, slúžia na výrobu, skvapalnenie, a prepravovať LNG (kvapalný plyn a potenciálne olej a kondenzát) do iných neďalekých plavidiel, aby ich spresnili a rozdelili na trhy. Akonáhle je vklad plný, ropné tankery sa presunuli na iné miesto. Nikto si nie je vedomý toho, že nebezpečenstvo zariadení a absolútna absencia rizika sú prioritou v tomto type inštalácií, takže požiadavka používať ohňovzdorné kryty ATEX, rozvodné skrine, svorkovnice a ovládacie prvky.