Nedávne udalosti ukázali, že v týchto zariadeniach musíme sprísniť bezpečnosť. Vplyv neprípustnosti môže mať vplyv nielen na oblasť; aj dedičstvo budúcim generáciám.

V tomto smere naše prístroje ATEX pre jadrový priemysel prekračujú najnáročnejšie a tvrdé interné testy pred doručením klientom. Môžeme tiež navrhnúť možnosti od inžinierskeho oddelenia s cieľom minimalizovať riziká vyplývajúce z našich skúseností.

JADROVÉ ENERGETICKÉ STANICE · Atex Delvalle
Spain
Delvalle si veľmi vedomí všetkých možných rizík, ktoré môžu mať jadrovú energiu.