Jedná sa o plávajúcu výrobu, skladovanie a prepravu ropy na otvorenom mori, ktorý je postavený z lode, ktorá je na otvorenom mori schopná pôsobiť ako konvenčná rafinéria s výhodou všestrannosti a mobility, keď je vklad plný alebo nie ziskový. Preprava uhľovodíkov sa vykonáva pomocou kanálov, ktoré by mali prekročiť požiadavky predpisov ATEX. Na ochranu zariadení, ktoré sa vykonávajú v najlepších podmienkach v takom zložitom prostredí, sa vyžaduje, aby boli skrinky inštalované nad rámec predpisov ATEX, pre ktoré odporúčame naše Luxorex Serie s .

Okrem agresivity prostredia (slanosť, žieravé prostredie a vysoká vlhkosť) nás vedie k tomu, že môžeme ponúknuť najvyššiu úroveň technickej kompetencie.