Atex Delvalle má skúsenosti a know-how potrebné na poskytovanie riešení pre všetky spoločnosti v chemickom priemysle, ktoré vyžadujú riešenia s vysokou bezpečnosťou a vysoko kvalitné materiály.

Riziko výbuchu je veľmi vysoké v pracovnom prostredí vo farmaceutickom priemysle. Malá mechanická porucha môže spôsobiť nadmerné teplo a vzniknúť výbuchom. Je veľmi dôležité brať do úvahy tieto faktory pri navrhovaní a používaní zariadení, ktoré musia striktne spĺňať súčasné normy Atex.

Vďaka nášmu riadeniu procesov, systémom pracovného toku a zberu dát je Atex Delvalle schopný ponúknuť svojim zákazníkom kompletné riešenie v krátkom čase, efektívne a kvalitne.