Elektriske kapslinger for petrokjemisk sektor som overholder Atex sikkerhetsforskrifter ; svært motstandsdyktig mot korrosjon , ideell for oljerigger både på land og til havs eller kombinerte bensinsyklusstasjoner.
Vi jobber for de mest prestisjefylte petrokjemiske selskapene i landet.

Marun Petrokjemisk · Atex Delvalle
Iran
National Petrochemical Company (NPC) er et datterselskap av det iranske oljedepartementet, ansvarlig for Marun Petrochemical...