Atex Delvalle har erfaring og kunnskap som trengs for å gi løsninger til alle selskaper innen kjemisk industri og oljeraffinaderier . Bedrifter som krever høye sikkerhetsløsninger og materialer av høy kvalitet.

Eksplosjonsrisiko er svært høy i arbeidsmiljøer i kjemisk industri og oljeraffinaderier. En liten mekanisk svikt kan skape et overskudd av varme og være opprinnelsen til en eksplosjon. Det er svært viktig å ta hensyn til disse faktorene når du designer og bruker enheter som må strengt oppfylle Atex gjeldende standarder.

Takket være vår prosesshåndtering, arbeidsflyt og datainnsamlingssystemer, er Atex Delvalle i stand til å tilby kundene en komplett løsning på kort tid, effektivt og med kvalitet.

Heydar Aliyev Baku oljeraffinaderi · Atex Delvalle
Azerbaijan
Oljeraffineriet Heydar Aliyev, som ligger i Baku i Aserbajdsjan, behandler 21 av 24 råolje og 15...
La Pampilla raffineri · Atex Delvalle
Peru
La Pampilla-raffineriet begynte å produsere lavsvoveldiesel i 2016, i samsvar med lov 28694 og...