Atex Delvalle har erfaring og kunnskap som trengs for å gi løsninger til alle selskaper i kjemisk industri, som krever høy sikkerhet og høy kvalitet.

Eksplosjonsrisiko er svært høy i arbeidsmiljøer i farmasøytisk industri. En liten mekanisk svikt kan skape et overskudd av varme og være opprinnelsen til en eksplosjon. Det er svært viktig å ta hensyn til disse faktorene når du designer og bruker enheter som må strengt oppfylle Atex gjeldende standarder.

Takket være vår prosesshåndtering, arbeidsflyt og datainnsamlingssystemer, er Atex Delvalle i stand til å tilby kundene en komplett løsning på kort tid, effektivt og med kvalitet.