رئیس عملیات قبلی

دکمه سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
دکمه Delvalle Ex مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه حفاظت بالایی تا...
دکمه فشار کشیدن اضطراری · Atex DelvalleAtex Delvalle
دکمه کشش اضطراری Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و آنها از...
پوشش قبلی لامپ سیگنال · Atex DelvalleAtex Delvalle
پوشش جلوی چراغ سیگنال Delvalle مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه...
چراغ سیگنال سابق با دکمه · Atex DelvalleAtex Delvalle
چراغ سیگنال Delvalle Ex با دکمه مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx بوده و از آنها...
قطب های ماژول سوئیچ Ex 2 · Atex DelvalleAtex Delvalle
ماژول سوئیچ 2 قطبی ضد انفجار Delvalle به همراه سر عملیات مربوطه استفاده می...
ماژول لامپ سابق سیگنال افزایش امنیت · Atex DelvalleAtex Delvalle
ماژول لامپ سیگنال ضد انفجار Delvalle با افزایش امنیت ، همراه با سر عملیات...
چراغ سیگنال سابق با ماژول دکمه فشار · Atex DelvalleAtex Delvalle
لامپ سیگنال ضد انفجار Delvalle با ماژول دکمه استفاده می شود و همراه با...
چراغ سیگنال سابق با ماژول دکمه فشار افزایش امنیت · Atex DelvalleAtex Delvalle
لامپ سیگنال ضد انفجار Delvalle با افزایش امنیت ماژول دکمه باید همراه با سر...
قطب های ماژول سوئیچ سابق 4 · Atex DelvalleAtex Delvalle
ماژول سوئیچ 4 قطبی ضد انفجار Delvalle به همراه سر عملیات مربوطه استفاده می...
سوئیچ سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
سر عملگر سوئیچ Delvalle Ex مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه...
سوئیچ کوچک سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
سر عملگر سوئیچ کوچک کوچک Delvalle با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از...
سوئیچ 4 قطبی سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
سر عملگر سوئیچ 4 قطبی Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از...
دکمه کلید قبلی ، سوئیچ · Atex DelvalleAtex Delvalle
دکمه کلید Delvalle Ex ، سر عملگر سوئیچ مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از...
پیچ های قبلی اضطراری برای رها کردن دکمه · Atex DelvalleAtex Delvalle
پیچ و تاب توقف اضطراری Delvalle Ex برای انتشار دکمه مطابق با گواهینامه های Atex...
افزونه متوقف کردن · Atex DelvalleAtex Delvalle
پلاگین متوقف شده Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از درجه...
دکمه سر قارچ سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
دکمه سر قارچ Delvalle Ex مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه حفاظتی...
دکمه دوتایی سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
دکمه دوتایی Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از درجه حفاظت...
پیچ و تاب سابق برای انتشار دکمه · Atex DelvalleAtex Delvalle
پیچ و خم Delvalle Ex برای نشان دادن مجدد دکمه مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx و...
دکمه انتشار قبلی کلید · Atex DelvalleAtex Delvalle
دکمه آزاد کننده کلید Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت دارد و از...
دکمه رها کردن کلید اضطراری · Atex DelvalleAtex Delvalle
دکمه رهاسازی کلید اضطراری Delvalle Ex مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx بوده و...
سر تغییر عملکرد قبلی Toggle Switch · Atex DelvalleAtex Delvalle
سر عملگر سوئیچ Delvalle Ex toggle مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از درجه...
رئیس عملیات تعویض اضطراری سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
سر عملکرد کلید سوئیچ اضطراری Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت...
سوئیچ اضطراری سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
سر عملکرد سوئیچ اضطراری Delvalle Ex مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx است و از...
سوئیچ اضطراری 4 قطبی اضطراری · Atex DelvalleAtex Delvalle
سر عملگر سوئیچ 4 قطبی اضطراری Delvalle Ex با گواهینامه های Atex و IECEx مطابقت...
قطب های سابق ماژول 4 سوئیچ (سوئیچ کنترل ، سوئیچ جداسازی بار) · Atex DelvalleAtex Delvalle
ماژول سوئیچ 4 قطبی ضد انفجار Delvalle (سوئیچ کنترل ، سوئیچ جداسازی بار) به...
قطب های ماژول سوئیچ EX 2 (مدار باز و مدار کوتاه) · Atex DelvalleAtex Delvalle
ماژول سوئیچ سابق نوع راه آهن سوئیچ نصب شده در جلو (دارای مدار باز /...
لچ ایمنی دکمه سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
کلیدهای ایمنی دکمه برای ماژولهای نصب جلو روی تخته ، مطابق با گواهینامه...
لچ ایمنی دکمه کشش سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
قفلهای ایمنی دکمه کشش سابق برای ماژولهای نصب جلو روی تخته ، مطابق با...
لچ ایمنی نوع فشار ثابت سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
دسته های ایمنی از نوع فشار ثابت سابق برای ماژول های نصب جلو روی تخته ،...
لچ ایمنی دو دکمه سابق · Atex DelvalleAtex Delvalle
دسته های ایمنی دکمه دوتایی سابق برای ماژول های نصب جلو روی تخته ، مطابق...
لچ ایمنی سابق با قفل · Atex DelvalleAtex Delvalle
قفل ایمنی سابق با قفل برای ماژول های نصب جلو در صفحه ، مطابق با...
Atex نمایش داده می شود · Atex DelvalleAtex Delvalle
ما انواع مختلفی از نمایشگرهای سابق را با ایمنی ذاتی داریم: نمایشگر Fieldbus...

اطلاعات

ماژول سوئیچ Delvalle Ex و سر عملیات باید در داخل محوطه "Ex e" نصب شود ، می تواند از مناطق 1 و 2 استفاده شود و مطابق با گواهینامه های Atex و IECEx باشد.

همه مدل های ماژول سوئیچ سابق و سر عملکرد:

 • دکمه ها
 • دکمه های سر قارچ
 • دکمه های انتشار کلید
 • پوشش لامپ سیگنال
 • لامپ سیگنال با دکمه ها
 • پتانسیلومتر
 • سر عملیات سوییچ گوگل
 • سوئیچ ها
 • سوئیچ 4 قطبی
 • دستگیره ایمنی
 • ماژول های برقی

مرس الکبیر
Algeria
مرس الکبیر بندری در دریای مدیترانه ، نزدیک اوران ، شمال...
FPSO برای Carioca توسط پتروبراس · Atex Delvalle
Brazil
این میدان 100٪ توسط پتروبراس اداره می شود و در حوضه Campos...
صنعت 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Spain
مفهوم صنعت 4.0 مطابق با روش جدید سازماندهی ابزار تولید...
کارخانجات انرژی هسته ای · Atex Delvalle
Spain
اقدامات ایمنی و کمدهای ضد لرزش برای نصب در کارخانجات...
سنگاپور FPSO'S · Atex Delvalle
Singapore
تولید، بارگیری و تخلیه در پالایشگاه های نفت و گاز...
جان سارودورف فیلد · Atex Delvalle
Norway
سکوهای حفاری دریایی نفت و گاز در دریای شمال.
بنادر نظامی · Atex Delvalle
Spain
راه حل هایی برای ابزار سازی و ردگیری و رهیابی از بنادر...
بندر دونکرک · Atex Delvalle
France
جلودار و پیشتاز فنی در منطقه لنگراندازی و علامت دهی...
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Saudi Arabia
شرکت سابیک (Sabic) یک کارخانه پیشتاز در زمینه صنعت...
دریای شمال · Atex Delvalle
Norway
سکوی نفتی دریای شمال 69: کمدهایی با اندازه های خاص برای...
PEMEX · Atex Delvalle
Mexico
Petróleos Mexicanos (PEMEX) یکی از توزیع کنندگان مهم نفت خام در...