Η Atex Delvalle διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για την παροχή λύσεων σε όλες τις εταιρείες της χημικής βιομηχανίας, οι οποίες απαιτούν λύσεις υψηλής ασφάλειας και υλικά υψηλής ποιότητας.

Ο κίνδυνος έκρηξης είναι πολύ υψηλός σε περιβάλλοντα εργασίας στη φαρμακευτική βιομηχανία. Μια μικρή μηχανική βλάβη μπορεί να δημιουργήσει υπερβολική θερμότητα και να είναι η προέλευση μιας έκρηξης. Είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη αυτούς τους παράγοντες κατά το σχεδιασμό και τη χρήση συσκευών που πρέπει να πληρούν αυστηρά τα τρέχοντα πρότυπα της Atex.

Χάρη στη διαχείριση της διαδικασίας, τα συστήματα ροής εργασιών και συλλογής δεδομένων, η Atex Delvalle είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη λύση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτελεσματικά και με ποιότητα.