Πρόκειται για μια πλωτή παραγωγή, αποθήκευση και μεταφορά ανοικτής θαλάσσης από πετρέλαιο που κατασκευάζεται από πλοίο που βρίσκεται στην ανοικτή θάλασσα ικανό να λειτουργεί ως συμβατικό διυλιστήριο με το πλεονέκτημα της ευελιξίας και της κινητικότητας όταν η κατάθεση είναι πλήρης ή μη κερδοφόρα. Η μεταφορά υδρογονανθράκων πραγματοποιείται με κανάλια που πρέπει να υπερβαίνουν τις απαιτήσεις των κανονισμών ATEX. Για την προστασία των εγκαταστάσεων που εκτελούνται υπό τις καλύτερες συνθήκες σε ένα τέτοιο περίπλοκο περιβάλλον, απαιτείται η τοποθέτηση των ντουλαπιών πέρα από τους κανονισμούς ATEX, για τους οποίους προτείνουμε τα προϊόντα Luxorex Serie s .

Εκτός από την επιθετικότητα του περιβάλλοντος (αλατότητα, διαβρωτικό περιβάλλον και υψηλή υγρασία) μας οδηγεί να προσφέρουμε το υψηλότερο επίπεδο τεχνικής ικανότητας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Η έννοια του Industry 4.0 αντιστοιχεί σε ένα νέο τρόπο...
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ · Atex Delvalle
Ο Delvalle είναι πολύ συνειδητός σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
Σιγκαπούρη FPSO'S · Atex Delvalle
Πλωτή Παραγωγή, Αποθήκευση και Εκφόρτωση-Διυλιστήριο...
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Διάφορες πλατφόρμες γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού...
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ · Atex Delvalle
Η Atex Delvalle είναι πολύ ευαίσθητη σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΟΥΚΕΡΚΟΥ · Atex Delvalle
Η Dunkerque είναι μια πόλη που παρουσιάστηκε σε πολλά...
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Η Sabic Corporation κατέχει ηγετική θέση στη βιομηχανία...
ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ · Atex Delvalle
Πετρελαιοφόρα Βόρεια Θάλασσα.
PEMEX · Atex Delvalle
Ο Petróleos Mexicanos είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στο Μεξικό...

Yes, We are Open

Despite the evolution of the Covid-19 at atexdelvalle, we have taken all the necessary precautions and continue to operate 100% in all our departments and production plants.