Στον τομέα των τροφίμων και των ποτών είναι απαραίτητη η διασφάλιση της στεγανότητας για επικίνδυνες περιοχές.
Το αποστακτήριο είναι μία από τις βιομηχανίες στις οποίες απαιτείται η διακίνηση επικίνδυνων υλικών και στην οποία παράγονται επικίνδυνα αέρια.

Εκτός από τις λύσεις ATEX που καλύπτουν τις απαιτήσεις, στον τομέα των τροφίμων και ποτών, καθοριστικός παράγοντας είναι η υγιεινή και η καθαριότητα λόγω της ειδικής επίπτωσης για τον τελικό πελάτη.

Τα γραφεία μας κατασκευάζονται από ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτό προσφέρει μια μέγιστη ασηπτική κατάσταση στο σταθμό εργασίας. Εμείς προσαρμόζουμε εύκολα σε κάθε απαίτηση μεγέθους, μορφής, χαρακτηριστικών ... κλπ. Η ευελιξία μας αναγνωρίζεται στην προαναφερθείσα βιομηχανία.