Η Atex Delvalle διαθέτει την πείρα και την τεχνογνωσία που απαιτούνται για την παροχή λύσεων σε όλες τις εταιρείες του κλάδου της χημείας και των διυλιστηρίων πετρελαίου . Εταιρείες που απαιτούν λύσεις υψηλής ασφάλειας και υλικά υψηλής ποιότητας.

Ο κίνδυνος έκρηξης είναι πολύ υψηλός σε εργασιακά περιβάλλοντα στα διυλιστήρια του κλάδου της χημείας και του πετρελαίου. Μια μικρή μηχανική βλάβη μπορεί να δημιουργήσει υπερβολική θερμότητα και να είναι η προέλευση μιας έκρηξης. Είναι πολύ σημαντικό να λάβετε υπόψη αυτούς τους παράγοντες κατά το σχεδιασμό και τη χρήση συσκευών που πρέπει να πληρούν αυστηρά τα τρέχοντα πρότυπα της Atex.

Χάρη στη διαχείριση της διαδικασίας, τα συστήματα ροής εργασιών και συλλογής δεδομένων, η Atex Delvalle είναι σε θέση να προσφέρει στους πελάτες της μια ολοκληρωμένη λύση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτελεσματικά και με ποιότητα.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Η έννοια του Industry 4.0 αντιστοιχεί σε ένα νέο τρόπο...
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ · Atex Delvalle
Ο Delvalle είναι πολύ συνειδητός σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
Σιγκαπούρη FPSO'S · Atex Delvalle
Πλωτή Παραγωγή, Αποθήκευση και Εκφόρτωση-Διυλιστήριο...
JOHAN SVERDRUP FIELD · Atex Delvalle
Διάφορες πλατφόρμες γεώτρησης πετρελαίου και φυσικού...
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ · Atex Delvalle
Η Atex Delvalle είναι πολύ ευαίσθητη σε κάθε πιθανό κίνδυνο...
ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΔΟΥΚΕΡΚΟΥ · Atex Delvalle
Η Dunkerque είναι μια πόλη που παρουσιάστηκε σε πολλά...
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Η Sabic Corporation κατέχει ηγετική θέση στη βιομηχανία...
ΒΟΡΕΙΑ ΘΑΛΑΣΣΑ · Atex Delvalle
Πετρελαιοφόρα Βόρεια Θάλασσα.
PEMEX · Atex Delvalle
Ο Petróleos Mexicanos είναι η μεγαλύτερη επιχείρηση στο Μεξικό...

Yes, We are Open

Despite the evolution of the Covid-19 at atexdelvalle, we have taken all the necessary precautions and continue to operate 100% in all our departments and production plants.