ИНДУСТРИЯ 4.0 - HMI CEPSA · Atex Delvalle
Концепцията Industry 4.0 съответства на нов начин на организиране на...
ЯДРЕНИ СТАНЦИИ · Atex Delvalle
Девалле е много наясно с всички възможни рискове, които могат да имат...
FPSO в Сингапур · Atex Delvalle
Плаващо производство, складиране и разтоварване на рафинерии
ПОЛ JOHAN SVERDRUP · Atex Delvalle
Няколко сондажни платформи Oil & Gas Offshore
ВОЕННИ ПРИСТАНИЩА · Atex Delvalle
Atex Delvalle е много чувствителен към всякакви възможни рискове, които...
Пристанище · Atex Delvalle
Дюнкерк е град, който е представен в няколко исторически епизода....
PETROKEMYA · Atex Delvalle
Корпорация "Сабик" е лидер в нефтохимическата индустрия.
СЕВЕРНО МОРЕ · Atex Delvalle
Петролни платформи Северно море.
PEMEX · Atex Delvalle
Petróleos Mexicanos е най-голямото предприятие в Мексико и Южна Америка.